11:0, Thứ Hai, 27-12-2021
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã ký ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 và yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất tham mưu Giám đốc Sở định hướng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022.

Ngày 15 tháng 12 năm 2021, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã ký ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 984/QĐ-STNMT (Đính kèm). 

Trọng tâm thanh tra, kiểm tra các nội dung sau:

- Thanh tra hành chính.

- Kiểm tra chuyên đề về công tác quản lý sử dụng đất đai đối với các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản.

- Kiểm tra chuyên đề về đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các đơn vị chuyển từ kế hoạch năm 2021 sang.

- Kiểm tra chuyên đề đối với các đối tượng lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục.

- Kiểm tra việc thực hiện Kết luận, Quyết định xử phạt.

- Kiểm tra đột xuất trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

(Đính kèm Quyết định số 984/QĐ-STNMT ngày 15/12/2021).

 

Lượt người xem:   732
Chia sẻ:
  

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn