8:36, Thứ Sáu, 5-3-2021
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường (TN&MT) cũng như kịp thời chấn chỉnh công tác phòng, chống tham nhũng, kiến nghị điều chỉnh các quy định của pháp luật, Sở TN&MT đã ban hành và triển khai kế hoạch thanh tra năm 2021.


Trung tâm Quan trắc, Sở TN&MT tiến hành lấy mẫu từ nguồn nước thải ra bên ngoài sau khi đã được xử lý của Nhà máy xử lý nước Tân Uyên để xét nghiệm

Đi vào trọng tâm, trọng điểm

Năm 2020, công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của Sở TN&MT đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Việc triển khai kế hoạch mang tính chủ động và đạt chất lượng cao, đi vào trọng tâm, trọng điểm.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: “Năm 2020, công tác tiếp dân của sở đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, qua đó đã giúp người dân hiểu, tuân thủ quy định pháp luật, tạo niềm tin vào cách giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT. Trong công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị lĩnh vực TN&MT, sở luôn cố gắng, kịp thời giải quyết bảo đảm đúng trình tự thủ tục, hợp tình, hợp lý, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, góp phần ổn định tình hình trật tựan toàn xãhội và phát triển kinh tế của tỉnh”. Trong năm 2020 đã giải quyết đối với 308/308 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Trong công tác thanh tra, kiểm tra, sở đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra, đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý nhà nước cũng như kịp thời chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2020, Sở TN&MT đã thanh tra, kiểm tra đối với 384 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 254 đơn vị vi phạm, xử phạt hành chính với số tiền 21,95 tỷ đồng. Hầu hết các đơn vị bị xử phạt đều thực hiện đầy đủ việc nộp tiền phạt, cũng như thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm. Bên cạnh đó, sở đã ban hành Kế hoạch số 544/KH-STNMT ngày 12- 2-2020 về triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổbiến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2020-2021. Việc tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn được lãnh đạo sở và các phòng, đơn vị quan tâm, chỉ đạo gắn với việc thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ của sở.

Bảo đảm khách quan

Bà Nguyễn Ngọc Thúy cho biết, qua tổng kết, đánh giá kết quả thanh, kiểm tra trong năm 2020 và nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về TN&MT, kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, kiến nghị điều chỉnh các quy định của pháp luật về TN&MT, Giám đốc Sở TN&MT đã ban hành Quyết định số 1505/QĐ-STNMT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 trên cơ sở Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ TN&MT; kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt với đối tượng, số lượng đơn vị được đưa vào kế hoạch thanh tra.

Theo đó, năm 2021 sở sẽ thanh tra hành chính 2 đơn vị với nội dung thanh tra hành chính quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực TN&MT; công tác quản lý đất công và thanh tra hành chính việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước; công tác kế hoạch - tài chính; việc thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng mô hình chính quyền thân thiện; việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm; công tác cán bộ.

Trên cơ sở Kế hoạch thanh tra năm 2021 đã được phê duyệt và để việc thực hiện kế hoạch thanh tra đạt kết quả tốt, lãnh đạo Sở TN&MT đã tổchức triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2021 và chỉ đạo thực hiện. Cụ thể, công khai kế hoạch thanh tra của Sở TN&MT Bình Dương lên cổng thông tin điện tử của sở (https://stnmt.binhduong.gov.vn/), đồng thời thông báo đến các đơn vị thuộc danh sách thanh tra được biết. Xây dựng đề cương thanh tra chặt chẽ; tiến hành thanh tra đúng quy trình bảo đảm tính khách quan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị trong thời gian thanh tra. Qua kết quả thanh tra đánh giá chính xác các vi phạm, tồn tại, bảo đảm công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện kịp thời, đúng trình tự thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đó, chủ động tổchức triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2021 và lập kế hoạch thực hiện hàng tháng, quý nhằm bảo đảm theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá từng chuyên đề, lĩnh vực và triển khai thực hiện kế hoạch để kịp thời rút kinh nghiệm, xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ tiếp theo, đồng thời nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ, công chức và hiệu quả công tác này. Song song đó, tổchức tập huấn, tuyên truyền phổbiến giáo dục pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ thuộc sở, phòng TN&MT cấp huyện, cán bộ cấp xã để việc thực hiện kế hoạch có hiệu quả cao.

Năm 2021, Sở TN&MT sẽ thanh tra chuyên đề về quản lý sử dụng đất đai, môi trường và tài nguyên nước 11 đơn vị. Thanh tra chuyên đề về đất đai, khoáng sản, môi trường và tài nguyên nước 15 đơn vị. Thanh tra chuyên đề đối với các đối tượng lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục 50 đơn vị. Thanh tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử phạt 30 đơn vị. Thanh tra đột xuất về đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường với số lượng đơn vị tùy tình hình phát sinh thực tế.

Nguồn: http://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   68
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn