8:35, Thứ Sáu, 15-1-2021
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Sở Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền phòng chống tham nhũng

Nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền phòng chống tham nhũng (PCTN), tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), vừa qua Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2021.

Tập trung cải cách thủ tục hành chính

Năm 2020, Sở TN&MT đã tiếp tục đẩy mạnh công tác CCTTHC, quan tâm, kịp thời bám sát thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương và UBND tỉnh về cải cách hành chính (CCHC). Theo đó, kết quả giải quyết TTHC đúng hẹn của sở năm 2020 đạt tỷ lệ 99,77%. Chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT). Đến nay, 100% TTHC của ngành đang áp dụng DVCTT mức độ 2, đồng thời rà soát và đăng ký thực hiện DVCTT mức độ 3 và 4 đối với 61/87 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở (đạt 70,1%); thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Nhằm tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, đơn vị trong công tác PCTN và tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động của công chức viên chức, người lao động (CCVCNLĐ) và nhân dân về công tác PCTN, Sở TN&MT đã xây dựng kế hoạch công tác PCTN năm 2021.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở TN&MT, cho biết: “Vừa qua, sở đã triển khai kế hoạch PCTN năm 2021 với mục đích xây dựng đội ngũ CCVCNLĐ tự giác chấp hành thực hiện hiệu quả Luật PCTN năm 2018 và các quy định về PCTN; có phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Từng bước đẩy lùi tham nhũng lãng phí, xây dựng bộ máy ngành TN&MT trong sạch, vững mạnh, liêm chính, kiến tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền PCTN của Sở TN&MT về việc triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật về PCTN giai đoạn 2020 - 2021”.

Theo kế hoạch, năm 2021 Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh công tác CCTTHC, thực hiện rà soát và tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định thủ tục hành chính không phù hợp, trái quy định pháp luật gây phiền hà, tăng chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tích cực xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch. Cụ thể hóa các quy định Trung ương, địa phương về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tiếp tục đề ra giải pháp để nâng cao chỉ số CCHC của sở; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh; xây dựng kế hoạch thực hiện chính quyền thân thiện, công sở thân thiện. Song song đó, thực hiện nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp và người dân theo hướng thực chất, cầu thị, nắm bắt tâm tư nguyện vọng vướng mắc của người dân kịp thời và có hướng điều chỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, hoàn thiện và triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, hoàn thiện đơn giản hóa quy trình luân chuyển hồ sơ trên phần mềm để bảo đảm thời gian giải quyết hồ sơ TTHC, tăng tỷ lệ giải quyết đúng trước hạn.

Bên cạnh đó, sở sẽ tăng cường đánh giá, kiểm tra theo dõi quy trình giải quyết TTHC và tập trung khắc phục các tồn tại hạn chế, bảo đảm 100% hồ sơ trễ hạn đều có văn bản, thư xin lỗi, giải trình cụ thể, rõ ràng. Tăng cường hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các ứng dụng phần mềm chuyên ngành, phần mềm một cửa điện tử của tỉnh trong giải quyết TTHC. Phối hợp xây dựng quy trình điện tử đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên môi trường mạng. Phối hợp Bưu điện tỉnh hoàn thiện việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Ngoài ra sở tiếp tục công khai địa chỉ hệ thống đường dây nóng 1022 trên trang thông tin điện tử để kịp thời tiếp nhận và phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo. Tăng cường công tác tiếp công dân, kiểm soát và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật

Năm 2021 Sở TN&MT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật về PCTN. Xây dựng chuyên trang trên trang thông tin điện tử nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về PCTN của cán bộ, CCVCNLĐ và nhân dân, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng lãng phí nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng. Đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống các biểu hiện quan liêu, tự diễn biến tự chuyển hóa.

Nguồn: http://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   154
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn