8:16, Thứ Năm, 17-9-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất ổn định

Trong 9 tháng năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) không thực hiện việc thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị thuộc danh sách thanh tra, kiểm tra năm 2020 nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp (DN) hoạt động sản xuất ổn định.

Thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN. Trong 9 tháng năm 2020, để tạo điều kiện cho các DN hoạt động ổn định, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, Sở TN-MT không thực hiện việc thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị thuộc danh sách thanh tra, kiểm tra năm 2020.

Bên cạnh đó, Sở TN-MT chủ động điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 trên cơ sở giảm số lượng các đơn vị được thanh tra, kiểm tra; triển khai thanh tra, kiểm tra các đơn vị theo định hướng giám sát các nguồn thải lớn; các đơn vị có nguy cơ gây ô nhiễm; đơn vị thu gom, xử lý chất thải rắn của các chủ đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở TN-MT đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở (https://stnmt. binhduong.gov.vn/).

Đối với việc thanh, kiểm tra các đơn vị theo đơn thư phản ánh, kiến nghị và theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN-MT đã xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 160 đơn vị với số tiền phạt hơn 12 tỷ đồng. Đối với công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã giải quyết 264 đơn thư phản ánh về lĩnh vực tài nguyên và môi trường (tăng so với cùng kỳ năm trước 20%). Trong đó, 137 đơn tiếp nhận trực tiếp và 127 nội dung phản ánh tiếp nhận thông qua đường dây 1022. Kết quả đã giải quyết xong 252 đơn, đang giải quyết 12 đơn thư khiếu nại về lĩnh vực đất đai.

Hiện nay, trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của tất cả các ban, ngành, đơn vị nên việc thanh tra, kiểm tra tại các DN và làm việc trực tiếp với người dân để xác minh đơn thư khiếu nại chưa bảo đảm tiến độ. Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở TN-MT, cho biết: “ Để bảo đảm công tác thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại nhanh chóng, kịp thời và đúng trình tự thủ tục quy định pháp luật, trong những tháng cuối năm 2020, Sở TN-MT sẽ đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xử lý hợp tình hợp lý, bảo đảm không gây ảnh hưởng đến hoạt động của DN trong giai đoạn khó khăn chung hiện nay. Ngoài ra, Sở TN-MT chủ động tổ chức triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 và lập kế hoạch thực hiện hàng tháng, quý nhằm bảo đảm theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra; năng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN-MT”.

Nguồn: http://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   348
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn