10:5, Thứ Năm, 13-2-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Công khai Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 17 tháng 01 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020

Ngày 17 tháng 01 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020

Đính kèm Quyết định 146

Danh mục các cuộc thanh tra 2020

Phụ lục 08

Lượt người xem:   816
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn