9:52, Thứ Năm, 13-2-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Công khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1634/QĐ-STNMT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 1634/QĐ-STNMT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020

Đính kèm Quyết định 1634

Lượt người xem:   266
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn