7:52, Thứ Sáu, 13-12-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Tăng cường công tác thanh, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường

Trong năm 2019, ngoài các dự án trọng tâm để cải thiện và bảo vệ môi trường (BVMT), công tác thanh, kiểm tra, tiếp công dân của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) cũng được chú trọng, góp phần để ngành hoàn thành kế hoạch đề ra.

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hoạt động khai thác nước dưới đất tại một doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn TX.Thuận An. 

 Xử lý kịp thời các vi phạm

Theo lãnh đạo Sở TN-MT, năm 2019, đối với nội dung thanh, kiểm tra (theo kế hoạch và đột xuất) các lĩnh vực về TN-MT, sở đã kiểm tra 116 đơn vị, đạt 100% kế hoạch năm. Qua kiểm tra, có 39 đơn vị vi phạm, ngành xử lý các vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 6,395 tỷ đồng. Bên cạnh đó, sở đã kiểm tra đột xuất theo đơn phản ánh, kiến nghị, hồ sơ của các đơn vị khác chuyển đến và theo chỉ đạo của UBND tỉnh đối với 115 đơn vị. Kết quả có 36 đơn vị vi phạm, đơn vị tiến hành xử lý vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 11,924 tỷ đồng.

Các vi phạm chủ yếu được phát hiện qua kiểm tra là khai thác, sử dụng nước dưới đất không có giấy phép, xả chất thải vượt quy chuẩn cho phép thải ra môi trường, không thu gom triệt để nước thải vào công trình xử lý nước thải, quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định...

Trong lĩnh vực đất đai, sở kiểm tra đối với 27 đơn vị, cụ thể: Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai đối với 17 đơn vị (theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 số đơn vị kiểm tra là 27. Tuy nhiên, do 5 đơn vị được Tổng cục Quản lý đất đai kiểm tra, 1 đơn vị được Bộ TN-MT kiểm tra và 3 đơn vị chưa lập thủ tục đất đai nên sở chỉ kiểm tra đối với 17 đơn vị). Kết quả có 3 đơn vị vi phạm, ngành chức năng xử lý vi phạm theo quy định.

Sở cũng kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất đai đối với 10 đơn vị cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế tương ứng với 12 dự án. Kết quả, các đơn vị đều chấp hành tốt quy định pháp luật về đất đai, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đầy đủ đối với Nhà nước.

Đối với lĩnh vực môi trường, sở tiến hành kiểm tra đối với 27 đơn vị (theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019, sở kiểm tra lĩnh vực môi trường đối với 29 đơn vị. Tuy nhiên, do có 2 đơn vị kiểm tra chuyên đề phúc tra các tồn tại trong công tác BVMT chưa hết thời hạn khắc phục hậu quả nên sở chưa tiến hành phúc tra). Kết quả cho thấy có 9 đơn vị vi phạm các quy định pháp luật về môi trường và xả chất thải vượt quy chuẩn, tổng số tiền xử phạt khoảng 4,5 tỷ đồng; 18/27 doanh nghiệp chấp hành tương đối đầy đủ các quy định về BVMT.

Sở còn kiểm tra việc tuân thủ quy định về tài nguyên nước đối với 41 đơn vị, cánhân cóhoạt động vềtài nguyên nước. Kết quả, sở đã xử lý vi phạm hành chính đối với 15 đơn vị, tổng số tiền phạt khoảng 550 triệu đồng...

Làm tốt công tác tiếp công dân

Năm 2019, Sở TN-MT đã thực hiện 59 lượt tiếp công dân tại sở và tham gia 40 buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh với 367 lượt người. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan về khiếu nại quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai (khiếu nại lần 2), phản ánh về thủ tục đăng ký biến động về đất đai, tách thửa đất, kiến nghị phản ánh về ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản, khai thác nước dưới đất không phép.

Bên cạnh đó, sở đã nhận nhiều đơn thư phản ánh của người dân, cụ thể là 230 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị lĩnh vực TN-MT (giảm 36% so với năm 2018), trong đó đơn không đúng thẩm quyền có 89 đơn, đơn đúng thẩm quyền có 141 đơn. Sở đã xử lý 136 đơn, đang xử lý 5 đơn (thuộc lĩnh vực đất đai). Đối với đơn thư không thuộc thẩm quyền, sở đã có văn bản hướng dẫn hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Đối với đơn tồn từ kỳ trước chuyển sang, sở đã xử lý 5/5 đơn. Sở cũng đã tiếp nhận 93 đơn thuộc lĩnh vực đất đai. Kết quả, sở đã giải quyết 88 đơn, đang thụ lý xác minh 5 đơn.

Theo lãnh đạo Sở TN-MT, năm 2019 công tác giải quyết đơn khiếu nại, phản ảnh cử tri được đơn vị thực hiện kịp thời, bảo đảm đúng trình tự thủ tục, hợp tình hợp lý và chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, giảm được tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đã thực hiện đúng kế hoạch đề ra, việc triển khai kế hoạch đã mang tính chủ động và đạt chất lượng cao. Sở nghiêm túc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch; xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi tham nhũng khi phát hiện...

Trong thời gian tới, Sở TN-MT tiếp tục nâng cao hiệu quả việc giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, tổ chức, cá nhân và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cộng đồng về TN-MT; thường xuyên quán triệt, nhắc nhở cán bộ công chức, viên chức và người lao động thưc hiện tốt kỷ luật, kỷ cương. Sở cũng tham gia thực hiện các dự án trong nước và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thanh tra được phân công; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng quy trình ISO 9001:2008 và ISO 9001:2015 vào giải quyết thủ tục hành chính và các công việc của Sở...

Nguồn: http://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   270
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn