9:10, Thứ Năm, 26-9-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Đội kiểm tra liên ngành về tài nguyên và môi trường: Xử lý 18 đơn vị vi phạm

Từ đầu năm đến nay, Đội kiểm tra liên ngành về tài nguyên và môi trường đã thực hiện kiểm tra đối với 24 đơn vị trên địa bàn tỉnh, gồm 5 đơn vị chuyển từ năm 2018 sang, 19 đơn vị mới kiểm tra.

Kết quả, ngành chức năng đã giải quyết xong đối với 22 đơn vị, trong đó có 18 đơn vị vi phạm với tổng số tiền phạt 4,76 tỷ đồng. Ngành chức năng đang giải quyết đối với 2 đơn vị.

Nguồn: http://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   395
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn