9:19, Thứ Sáu, 2-11-2018
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Quan tâm tới công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai tại địa phương

Trước năm 2013, mỗi năm Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được từ 6.000 đến 10.000 đơn. Sau khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay, đơn thư gửi đến Bộ giảm dần (năm 2017 chỉ còn 3.500 đơn), trong đó gần 2% số vụ việc thuộc thẩm quyền của Bộ (năm 2016 là 18 vụ, năm 2017 là 25 vụ), hơn 80% đơn đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, gần 18% đơn đã có quyết định giải quyết cuối cùng (hoặc lần 2).

Theo đó, đơn thư từ năm 2013 đến nay được phân loại như sau: Đơn khiếu nại chiếm 70% (đa số là đơn có nội dung khiếu nại liên quan đến việc áp dụng chính sách pháp luật đất đai trước năm 2013): Khiếu nại liên quan đến thu hồi đất (khoảng 26%); Khiếu nại liên quan đến giá bồi thường (khoảng 21%); Khiếu nại liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (khoảng 22%); Khiếu nại liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính, cho thuê đất...(khoảng 01%).

Đơn tranh chấp đất đai chiếm 12% (đa số tranh chấp giữa cá nhân với cá nhân); Đơn đòi lại đất cũ chiếm 7%; Đơn tố cáo sai phạm về đất đai 11%.

Qua công tác tiếp nhận đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân gửi về Bộ thời gian gần đây cho thấy một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo tương đối cao, cụ thể như sau: Tp. Hà Nội (2.072 đơn), Tp. Hồ Chí Minh (1.125 đơn), Tp. Đà Nẵng (132 đơn), Bình Định (630 đơn), Đồng Tháp (398 đơn), Khánh Hòa (368 đơn), Tp. Hải Phòng (357 đơn), Bắc Ninh (336 đơn), Bà Rịa - Vũng Tàu (328 đơn), Tp. Cần Thơ (296 đơn).

Đối với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai tại địa phương thời gian qua luôn được địa phương quan tâm, tổ chức thực hiện. Do đó, tình hình chung về khiếu nại, tố cáo trong quản lý, sử dụng đất đai đã giảm, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài đã được giải quyết, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân tại địa phương. Trong đó, Tỉnh Bắc Ninh đã thành lập 17 Đoàn thanh tra tình hình quản lý, sử dụng đất đai; tổ chức 749 cuộc kiểm tra đối với 22 cơ quan nhà nước, 31 tổ chức sử dụng đất, 819 hộ gia đình cá nhân; đã tiếp nhận 331 đơn thư gồm cả về tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, đã giải quyết 240 đơn thuộc thẩm quyền, còn lại là đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển cơ quan khác giải quyết. Thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận và giải quyết 867 đơn, vụ việc khiếu nại tố cáo tranh chấp thuộc thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai, trong đó khiếu nại, tố cáo 74 vụ việc; kiến nghị, tranh chấp 793 vụ việc. Bình Định, năm 2017 và nửa đầu năm 2018 đã tiếp nhận 2.233 vụ khiếu nại liên quan đến công tác quản lý đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, riêng các tháng đầu năm 2018, đã tiếp nhận 957 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 57 đơn liên quan đến trường hợp Nhà nước thu hồi đất, 367 đơn liên quan đến giá đất tính bồi thường, 533 đơn liên quan đến đối tượng, điều kiện được bồi thường đất và tài sản gắn liền với đất được hỗ trợ bố trí tái định cư.                                                                              

Nguồn: monre.gov.vn

 
Lượt người xem:   212
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn