Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; phổ biến các quy định pháp luật về biến đổi khí hậu và khí tượng thủy văn; kế hoạch về kiểm kê và giảm phát thải khí nhà kính và phổ biến đăng ký Sách xanh

16:35, Thứ Sáu, 21-6-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

    Thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông về môi trường năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường, từ ngày 18 đến 21 tháng 6 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 08 buổi Hội nghị tập huấn triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và phổ biến đăng ký Sách xanh cho hơn 4.000 doanh nghiệp là chủ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường phát biểu khai mạc Hội nghị

      Sau phần khai mạc, các báo cáo viên thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình bày khái quát lại các quy định trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật như: báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường; trách nhiệm của chủ đầu tư sau khi được phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường/giấy phép môi trường; phân vùng bảo vệ môi trường, yêu cầu về bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường; vận hành thử nghiệm; quan trắc nước thải; quan trắc bụi, khí thải công nghiệp; quan trắc nước thải; quan trắc bụi, khí thải tự động; quản lý chất thải rắn công nghiệp, phân loại chất thải rắn sinh hoạt; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.... Đồng thời, các báo cáo viên còn triển khai các văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Quang cảnh Hội nghị

      Bên cạnh đó, Hội nghị còn phổ biến các quy định pháp luật về biến đổi khí hậu và khí tượng thủy văn; kế hoạch về kiểm kê và giảm phát thải khí nhà kính; Phát động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện tốt các yêu cầu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương đăng ký tham gia tham gia Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2024; qua đó, tuyên dương, khen thưởng các cơ sở có thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường và công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần thực hiện chính sách của nhà nước về bảo vệ môi theo quy định tại Khoản 8 Điều 5 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; nâng cao ý thức của cộng đồng doanh nghiệp về bảo vệ môi trường, lan tỏa và vận động các doanh nghiệp trên địa bàn cải tiến và chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật Bảo vệ môi trường nói chung.... Kết thúc Hội nghị, các đại biểu đã nắm rõ quy định cũng như trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các quy định pháp luật theo quy định hiện hành, thông qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường cho tỉnh Bình Dương nói chung.

Quang cảnh Hội nghị

Nội dung các chuyên đề tập huấn, các văn bản pháp luật liên quan, tổ chức, công dân có thể tra cứu theo mã QR đính kèm:

Nguồn Chi cục Bảo vệ môi trường

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn