Tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường

16:54, Thứ Năm, 20-6-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố chất thải giai đoạn 2023 – 2030, nhất là thời điểm mùa mưa, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2682/STNMT-CCBVMT ngày 17 tháng 6 năm 2024 đề nghị chủ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh rà soát điều kiện cơ sở hạ tầng và chủ động nhân lực, trang thiết bị trong công tác phòng ngừa và ứng phó khi có xảy ra các sự cố môi trường.

 (Đính kèm Văn bản số 2682/STNMT-CCBVMT ngày 17 tháng 6 năm 2024)

Nguồn Chi cục Bảo vệ môi trường

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn