Kế hoạch triển khai thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền thông tin về môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu năm 2024

13:27, Thứ Hai, 29-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhằm thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền thông tin về môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu năm 2024, Chi cục Bảo vệ môi trường đã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện.

Yêu cầu chung của Kế hoạch là: Xác định phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Chi cục; đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của công chức, viên chức, người lao động.

Đối với các nội dung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Chi cục: Thực hiện thông qua sinh hoạt Ngày pháp luật hàng tháng bằng hình thức thuyết trình, thảo luận.

Đối với các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân:

- Thực hiện thông qua viết bài tuyên truyền về bảo vệ môi trường đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, tối thiểu mỗi tháng có 02 bài viết hoặc 01 bài viết và 03 bài sưu tầm

- Trả lời nhanh chóng, chính xác các thắc mắc về pháp luật trong lĩnh vực môi trường của tổ chức, công dân qua Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương, Cổng thông tin điện tử và đường dây nóng của Sở, đường dây nóng 1022 của tỉnh.

- Phối hợp và cung cấp thông tin về môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương cho Báo Tài nguyên và Môi trường, Đài phát thanh và Truyền hình Bình Dương để thực hiện chuyên mục Tài nguyên và Môi trường định kỳ hàng tuần, hàng tháng theo nội dung đăng ký tuyên truyền năm 2024.

- Tổ chức các lớp tập huấn phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu cho các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, cán bộ cấp huyện, cấp xã, các đoàn thể, tổ chức công tác xã hội phường, xã.

- Thực hiện các hoạt động truyền thông, tổ chức các sự kiện tuyên truyền nhân các dịp: Ngày Khí tượng Thế Giới, Ngày Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm thế giới sạch hơn bằng nhiều hình thức.

Qua đó, có thể thấy tập thể công chức, viên chức và người lao động tại Chi cục Bảo vệ môi trường luôn đề cao việc tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật; các Đề án về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Chi cục Bảo vệ Môi trường

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn