“Chỉ số chất lượng nước (WQI) tại các sông và rạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương tháng 12 năm 2023”

9:57, Thứ Năm, 4-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Kết quả quan trắc và đánh giá chỉ số chất lượng nước (WQI) tháng 12 năm 2023 đối với các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cho thấy chất lượng nước mặt sông Đồng Nai có xu hướng ổn định so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm trước, chất lượng nước mặt sông Sài Gòn và các chi lưu có xu hướng giảm so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm trước; các chỉ tiêu phân tích hầu hết đều đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2023/BTNMT); riêng đối với các chỉ tiêu dinh dưỡng và hữu cơ như NH4+_N, COD, NO2-_N, BOD5, PO43-_P vẫn còn vượt quy chuẩn nhiều lần tại các kênh, rạch, suối nhỏ do tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ khu dân cư, nước thải từ các khu công nghiệp và nước thải nông nghiệp. 

Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng nước mặt trong tháng 12 năm 2023 như sau:

STT

Tên điểm quan trắc

WQI tháng 12/2023

Màu

Đánh giá chất lượng nước

1

Cách ngã ba sông ĐN – SB 1 km (ĐN1)

98

Xanh nước biển

Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

2

Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2)

98

3

Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng (ĐN3)

98

4

Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba (ĐN4)

98

5

Cầu Sông Bé-cầu Phước Hòa (SB)

98

6

Cửa xả hồ nước Phước Hòa (KTL1)

98

7

Tại giao lộ với QL13 (KTL2)

98

8

Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc (RĐN7)

97

9

Cầu trên  đường vành đai 4 (STT2)

91

10

Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe (RTT1)

95

11

Cách đập Dầu Tiếng 2 km (SG1)

85

Xanh lá cây

Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp

12

Họng thu nước nhà máy nước TDM (SG2)

84

13

Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu (SG3)

79

14

Rạch tại cầu Bà Sảng (RSG1)

77

15

Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa (RSG2)

81

16

Suối Cát tại Cầu Trắng (RSG4)

77

17

Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký (RSG6)

80

18

Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước (RĐN2)

78

19

Suối Cái tại Cầu Bà Kiên (RĐN4)

84

20

Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt (RĐN8)

80

21

Cầu Phú Bình (STT1)

81

22

Cầu Ông Cộ (STT3)

90

23

Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan (RTT2)

81

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn