Công bố danh sách các tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì ban hành kèm theo Thông báo số 782/TB-BTNMT ngày 18/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

9:2, Thứ Năm, 28-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố danh sách các tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì

Ngày 18 tháng 12 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 782/TB-BTNMT về việc công bố danh sách các tổ chức được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì. Theo đó, các tổ chức có tên trong danh sách công bố chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp; có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp không còn đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 79 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP hoặc có thay đổi thông tin được công bố theo Thông báo số 782/TB-BTNMT thì phải báo cáo ngay bằng văn bản cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Pháp chế) để cập nhật, điều chỉnh theo quy định.

Đính kèm file:

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn