Chi cục Bảo vệ Môi trường tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động năm 2024.

13:56, Thứ Sáu, 22-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 5479/KH-STNMT ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động năm 2024. Ngày 21 tháng 12 năm 2023, Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2023, đề ra phương hướng thực hiện năm 2024 của Chi cục, góp ý các văn kiện và bầu đại biểu tham dự Hội nghị Công chức, Viên chức, Người lao động của Sở.

Hội nghị được vinh dự đón tiếp Ông Ngô Quang Sự - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Trần Thanh Quang - Uỷ viên ban thường vụ Đảng ủy Sở - Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ

môi trường tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

            Hội nghị đã thông qua dự thảo các văn kiện của Chi cục: Báo cáo Công tác quản lý nhà nước về môi trường năm 2023 và phương hướng công tác năm 2024; Báo cáo Công khai tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Quản lý và sử dụng tài sản công năm 2024 của Chi cục Bảo vệ môi trường. Tại Hội nghị, công chức, viên chức, người lao động có nhiều đóng góp ý kiến cho văn kiện Hội nghị và các dự thảo văn kiện của Sở như: Báo cáo Tóm tắt công tác ngành tài nguyên và môi trường năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo Tình hình thực hiện quy chế dân chủ năm 2023; Báo cáo Kết quả phong trào thi đua cơ quan và công đoàn trong năm 2023 và phương hướng năm 2024; Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Ban thanh tra nhân dân; buổi thảo luận diễn ra sôi nổi với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các ý kiến đóng góp được Đoàn Chủ tọa tiếp thu và giải đáp thỏa đáng.

Ông Nguyễn Thế Tùng Lâm - Bí thư Chi bộ 4 - Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường thông qua Báo cáo Công tác quản lý nhà nước

về môi trường năm 2023 và phương hướng công tác năm 2024

Hội nghị đã biểu quyết bầu 03 đại biểu đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường tham dự Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Ngô Quang Sự - Bí thư Đảng ủy Sở - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Bà Nguyễn Lê Thùy Hạnh Báo cáo Công khai tình hình sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2023 và thông

qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024

Toàn cảnh Hội nghị

Tác giả: Chi cục Bảo vệ Môi trường.

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn