Tổ chức khai giảng lớp tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2023

8:0, Thứ Hai, 18-9-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Nhằm cung cấp kiến thức, phổ biến những quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng và tạo điều kiện để cá nhân, cơ sở kinh doanh dịch vụ xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật để được cấp giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường theo đúng quy định tại Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến cá nhân, cơ sở kinh doanh dịch vụ xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) về việc mở lớp tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nội dung đào tạo:

Đào tạo, tập huấn các quy định về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

2. Thời gian đào tạo: 03 ngày/khóa, gồm

- Khóa xăng dầu (dự kiến): từ ngày 02 đến 04 tháng 10 năm 2023.

- Khóa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (dự kiến): từ ngày 05 đến 07 tháng 10 năm 2023.

3. Hình thức đào tạo:

Trực tiếp (dự kiến học ở Hội trường 1 Đại học Thủ Dầu Một).

4. Đăng ký tham dự lớp học:

          a) Cá nhân, đơn vị có nhu cầu tham gia, vui lòng đăng ký hoặc tổng hợp danh sách học viên (đối với các đơn vị) gửi về email: dminhduong@gmail.com hoặc đăng ký qua số điện thoại 0933.040.132 (gặp đ/c Đỗ Minh Dương). Thời gian đăng ký: từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2023.

           b) Sau khi đăng ký, chậm nhất đến ngày 29 tháng 9 năm 2023 cá nhân, đơn vị đến trực tiếp tại Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, số 26, đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để nộp học phí, bản sao giấy CMND hoặc CCCD và 03 ảnh 3x4 để làm giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học.

 c)  Học phí (dự kiến): 900.000 đồng/người.

Sau khóa học, học viên được kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp giấy chứng nhận cho các học viên có kết quả đạt yêu cầu.

             *Lưu ý:

        + Học viên dự học phải đảm bảo học đúng, đủ thời gian như trên và có  kiểm tra với kết quả đạt thì mới được cấp giấy chứng nhận.

         + Ban tổ chức sẽ không hoàn trả tiền học phí đối với các học viên đã đăng ký và đóng học phí nhưng không học theo thời gian thông báo hoặc không gửi bài làm kiểm tra hoặc bài kiểm tra chưa đạt yêu cầu.

             (Đính kèm Thông báo số 3965 /TB-STNMT ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn