14:39, Thứ Năm, 6-1-2022
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2026

    Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước hành động chống rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành các kế hoạch, văn bản nhằm quản lý, hạn chế sử dụng và giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh, đã đạt được một số kết quả khả quan.

    Qua triển khai, hầu hết các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sử dụng bình thủy tinh và cốc thủy tinh thay thế chai nhựa đựng nước trong các buổi làm việc, cuộc họp, hội nghị. Bên cạnh đó, cũng đã tổ chức các chương trình, sự kiện “Hành trình giảm thiểu rác thải nhựa”,  “Vì một cộng đồng xanh”, “Du lịch xanh – Gon Green”, “Vì một đô thị xanh lần VIII”, “Chiến dịch “Tiết kiệm – Tái chế - Tái sử dụng” “Chống rác thải nhựa”, “Hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần”, “Nghĩ xanh – mua sạch” ... tuyên truyền về tác hại của túi nilong, rác thải với môi trường và sức khỏe con người, nâng cao nhận thức của ngưởi tiêu dùng nói không với sản phẩm gây hại môi trường.

     Nhìn chung, việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong thời gian qua đã huy động được sự phối kết hợp của nhiều cấp, nhiều ngành; nâng cao được nhận thức và vai trò của các cơ quan, đoàn thể trong việc tuyên truyền tác hại của đồ dùng nhựa sử dụng một lần và túi ni lông; tạo tiền đề cho cấp cơ sở của các cơ quan, đoàn thể chủ động tham mưu, đề xuất các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú ở địa phương góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho từng người dân.

     Để tiếp tục phát huy các thành quả đạt được, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 6613/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 về việc tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2026. Theo đó, Bình Dương sẽ tăng cường quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018; tăng cường quản lý tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và hoàn thành Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam theo Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021; tăng cường tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa…; góp phần xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn với định hướng giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

    Đồng thời, phấn đấu đến năm 2025, Bình Dương sẽ sử dụng 100% túi ni lông, bao bì thân thiện với môi trường tại các trung tâm thương mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế cho túi ni lông khó phân hủy; đảm bảo thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 85% lượng chất thải nhựa phát sinh; phấn đấu 100% các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch, khách sạn không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; giảm dần mức sản xuất và sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt; nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân trong sản xuất, tiêu thụ, thải bỏ chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt.

      Trân trọng.

(Đính kèm Kế hoạch số 6613/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Nguồn Chi cục Bảo vệ Môi trường
 

Lượt người xem:   25
Chia sẻ:
  

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn