8:16, Thứ Ba, 10-11-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương

Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3037/QĐ-UBND quy định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương, thay thế Quyết định số 728/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2015 và Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 27 tháng 03 năm 2017.

 

Điều lệ số 3037/QĐ-UBND đã sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, nguồn tài chính, hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Theo đó, bên cạnh hỗ trợ tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường, Quỹ đã bổ sung hỗ trợ tài chính cho các hoạt động về ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng vốn điều lệ của Quỹ từ 100 tỷ lên 300 tỷ đồng, quy định thêm các nhiệm vụ của Ban điều hành Quỹ, … Đây là các thay đổi cơ bản nhằm đáp ứng kịp thời các nhu cầu trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, quy định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, từng khâu xử lý công việc góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và quản lý chặt chẽ an toàn vốn nhà nước.

(Đính kèm Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương số 3037/QĐ-UBND ngày 16/10/2020)

Tác giả: Phạm Thùy Trang

Lượt người xem:   31
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn