9:17, Thứ Bảy, 1-8-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 06 NĂM 2020

Kết quả quan trắc không khí tháng 06/2020 cho thấy nồng độ các thông số quan trắc CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, bụi PM10, xylen, toluen tại các điểm quan trắc đều dưới ngưỡng tiêu chuẩn cho phép. Bụi tổng đạt tiêu chuẩn ở hết các vị trí quan trắc trừ điểm ngã tư miếu Ông Cù (GT1) vượt 1,6 lần so với QCVN 05: 2013/BTNMT. Tiếng ồn vượt quy chuẩn ở các vị trí giao thông: Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 6,9 dB(A); Ngã tư cầu Ông Bố (GT2) vượt 6,0 dB(A), công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (CN2) vượt 4,9 dB(A). Thông số Benzen vượt quy chuẩn tại vị trí giao thông: Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 5,1 lần, tăng cao hơn so với tháng trước.

 * Kết quả quan trắc thông số bụi trong tháng 06/2020 như sau:

Biểu đồ 1: Nồng độ ô nhiễm bụi tại các điểm quan trắc không khí tháng 06/2020

 • Từ đồ thị biểu diễn nồng độ bụi trong không khí tại các điểm quan trắc trong tháng 06/2020 cho thấy: Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 1,6 lần so với QCVN 05: 2013/BTNMT, các vị trí còn lại đều đạt chuẩn.
 • So với đợt quan trắc tháng 05/2020, nồng độ bụi ở các vị trí quan trắc dao động cụ thể như sau: Khu vực nền (N) và nông trường (NT1) đều tăng nhẹ không đáng kể. Khu vực Đô thị giảm nhiều nhất 4,8 lần ở vị trí khu trung tâm thị trấn Mỹ Phước ĐT5, vị trí UBND thành phố Thuận An giảm 2,5 lần. Các vị trí còn lại dao động ổn định so với tháng trước. Khu vực giao thông tăng giảm nhẹ không quá 1,2 lần và có xu hướng giảm dần do vào đầu mùa mưa. Các vị trí khu vực đô thị giảm nhiều nhất ở vị trí khu vực mỏ đá xã Thường Tân (CN3) 2,1 lần xuống đạt quy chuẩn trong tháng 6/2020; vị trí công ty Wimbledon giảm 2,8 lần, vị trí khu công nghiệp Bàu Bàng  giảm 1,9 lần. 
 • So với tháng 06/2019: Bụi giảm ở khu vực Nền (N) và khu vực (NT1) từ 1,7 -1,9 lần. Khu vực Đô thị bụi giảm ở hầu hết các điểm từ 1,7 – 5,6 lần, cao nhất tại vị trí trung tâm hành chính thành phố Dĩ An (ĐT1) giảm 5,6 lần, trị trấn Uyên Hưng – Tân Uyên giảm 2,4 lần, UBND thành phố Thuận An giảm 1,9 lần, trung tâm hành chính thành phố mới Bình Dương giảm 1,8 lần. Khu vực giao thông bụi giảm không quá 1,7 lần ở các vị trí. Khu vực khu Công nghiệp giảm đều ở  các vị trí từ 1,2 – 3,6 lần: ở vị trí công ty Victory (CN2) giảm 3,6 lần; khu vực mỏ đá Thường tân (CN3) giảm 2,2 lần; khu công nghiệp Bàu Bàng giảm 1,8 lần,; khu vực công ty Orion CN4 giảm 1,6 lần; khu vực công ty Wimbledon (CN1) giảm 1,2 lần.
 • Nhìn chung trong tháng 06/2020 nồng độ bụi tại các điểm quan trắc hầu hết giảm so với các đợt quan trắc trước phần lớn do ảnh hưởng của khí hậu miền nam nước ta đã bước vào đầu mùa mưa.   

* Kết quả quan trắc thông số tiếng ồn trong tháng 06 năm 2020 như sau:

Biểu đồ 2: Mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại các điểm quan trắc không khí tháng 06/2020

Các chỉ tiêu như CO, SO2, NO2, bụi PM10, toluen, xylen đều nằm trong giới hạn quy định của quy chuẩn và dao động nhẹ qua các đợt quan trắc. Riêng chỉ tiêu Benzen tại vị trí ngã tư miếu Ông Cù (GT1) vượt quy chuẩn 5,1 lần trong tháng 06/2020. So với tháng 05/2020 chỉ tiêu Benzen cao hơn 2,4 lần; chỉ tiêu toluen cao gấp 1,5 lần; chỉ tiêu xylen cao gấp 2,2 lần. Cần tiếp tục theo dõi chỉ số Benzen ở vị trí GT1 trong các đợt quan trắc tiếp.

Đánh giá chỉ số chất lượng không khí (AQI):

STT

Vị trí

Ký hiệu

Giá trị AQI

Màu sắc

Chất lượng không  khí

Khuyến nghị

 1.  

Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo

N

5.5

Xanh

 

Tốt

Cho nhóm người bình thường và nhóm người nhạy cảm: Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời

 1.  

Nông trường cao su Thanh An

NT1

5.15

Xanh

 1.  

Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An

ĐT1

11.5

Xanh

 1.  

UBND thị xã Thuận An

ĐT2

5.65

Xanh

 1.  

Trung tâm QTTNMT – 26 Huỳnh Văn Nghệ

ĐT3

13

Xanh

 1.  

Thành phố mới BD

ĐT4

18

Xanh

 1.  

Thị trấn Mỹ phước

ĐT5

7.15

Xanh

 1.  

Thị trấn Uyên Hưng

ĐT6

32

Xanh

 1.  

Gần ngã 3 cổng xanh

GT3

6.9

 •  
 1.  

Công ty Wimbledon-Đường số 22, KCN Sóng Thần II

CN1

14

Xanh

 1.  

Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m

CN2

22

Xanh

 1.  

Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II

CN5

12

Xanh

 1.  

KCN Bàu Bàng

CN4

14

Xanh

 1.  

Ngã tư Cầu Ông Bố

GT2

55.5

Vàng

Trung bình

Cho nhóm người bình thường: Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời

Cho nhóm người nhạy cảm: nên theo dõi các triệu chứng như ho, khó thở, nhưng vẫn có thể hoạt động bên ngoài

 1.  

Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên

CN3

56.5

 1.  

Ngã tư Miếu Ông Cù

GT1

85

Lượt người xem:   10
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn