9:8, Thứ Bảy, 1-8-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bản tin quan trắc thủy văn tháng 06 năm 2020

         Sông Đồng Nai, với đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương là đoạn sông bị ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông, với biên độ triều lớn nhất trong tháng 6/2020 đo được tại trạm thủy văn Tân Uyên là 364cm; mực nước lớn nhất 205cm, xuất hiện ngày 04;  mực nước nhỏ nhất -159cm xuất hiện ngày 27;  mực nước trung bình 61cm cao hơn tháng 5/2020 là 7cm; nhiệt độ nước trung bình 30,90C, thấp hơn 0,20C so với tháng 5/2020; nhiệt độ không khí trung bình 29,60C thấp hơn 0,50C so với tháng 5/2020.

         Tháng 6 năm 2020 là tháng đầu mùa mưa, đã xuất hiện vài trận mưa đầu mùa nên mực nước trong sông không chỉ chịu sự ảnh hưởng của thủy triều mà còn ảnh hưởng của mưa trên lưu vực thượng lưu. So với cùng kỳ năm 2019, mực nước thấp nhất tăng 20cm, mực nước lớn nhất tăng 11cm và mực nước bình quân tăng 27cm so với tháng 6/2019.

BẢNG SO SÁNH MỰC NƯỚC TRẠM THỦY VĂN TÂN UYÊN

*Ghi chú: Trong cột Tăng giảm, dấu “-“ thể hiện mực nước giảm

Lượt người xem:   5
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn