12:55, Thứ Hai, 29-6-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bản tin quan trắc thủy văn tháng 05 năm 2020

         Sông Đồng Nai, với đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương là đoạn sông bị ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông, với biên độ triều lớn nhất trong tháng 5/2020 đo được tại trạm thủy văn Tân Uyên là 345cm; mực nước lớn nhất 205cm, xuất hiện ngày 07;  mực nước nhỏ nhất -140cm xuất hiện ngày 25 và ngày 28;  mực nước trung bình 54cm thấp hơn tháng 4/2020 là 1cm; nhiệt độ nước trung bình 31,10C, cao hơn 0,90C so với tháng 4/2020; nhiệt độ không khí trung bình 31,10C cao hơn 0,90C so với tháng 4/2020.

          Tháng 5 năm 2020 là tháng đầu mùa mưa, lượng mưa trên lưu vực thượng lưu không lớn nên mực nước trong sông chủ yếu chịu sự ảnh hưởng của thủy triều biển Đông. So với cùng kỳ năm 2019, mực nước thấp nhất tăng 25cm, mực nước lớn nhất tăng 5cm và mực nước bình quân thấp hơn 3cm so với tháng 5/2019.

BẢNG SO SÁNH MỰC NƯỚC TRẠM THỦY VĂN TÂN UYÊN

*Ghi chú: Trong cột Tăng giảm, dấu “-“ thể hiện mực nước giảm

 

Lượt người xem:   13
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn