12:49, Thứ Hai, 29-6-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 05 NĂM 2020

Kết quả quan trắc không khí tháng 05/2020 cho thấy nồng độ các thông số quan trắc CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, bụi PM10, xylen, toluen tại các điểm quan trắc đều dưới ngưỡng tiêu chuẩn cho phép. Riêng bụi tổng tại hai vị trí: Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 1,5 lần; khu vực mỏ đá xã Thường Tân (CN3) vượt 1,3 lần so với QCVN 05: 2013/BTNMT. Tiếng ồn vượt quy chuẩn ở các vị trí giao thông: Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 5,9 dB(A); Ngã tư cầu Ông Bố (GT2) 7,9 dB(A), Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (CN2) vượt 4,2 dB(A). Thông số Benzen vượt quy chuẩn tại vị trí giao thông: Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 2,1 lần.

* Kết quả quan trắc thông số bụi trong tháng 05 năm 2020 như sau:

Biểu đồ 1: Nồng độ ô nhiễm bụi tại các điểm quan trắc không khí tháng 05/2020

 • Từ đồ thị biểu diễn nồng độ bụi trong không khí tại các điểm quan trắc trong tháng 05/2020 cho thấy: Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 1,5 lần; khu vực mỏ đá xã Thường Tân (CN3) vượt 1,3 lần so với QCVN 05: 2013/BTNMT .
 • So với đợt quan trắc tháng 04/2020, nồng độ bụi ở các vị trí quan trắc dao động từ không đều. Đối với khu vực Nền bụi giảm so với tháng trước 4,4 lần; khu vực Nông trường bụi giảm nhẹ so với tháng trước. Tại các vị trí  Đô thị bụi tăng giảm dao động từ 1,1-7,2 lần, giảm nhiều nhất tại vị trí Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên (ĐT6) 7,2 lần; tăng nhiều nhất tại Khu trung tâm thị trấn Mỹ Phước (ĐT5) 2,4 lần. Đối với các vị trí Giao thông bụi ở vị trí ngã tư miếu Ông Cù (GT1) tăng 1,7 lần và vượt quy chuẩn cho phép; hai vị trí còn lại GT2 và GT3 bụi giảm nhẹ không quá 1,6 lần. Đối với khu vực hoạt động Công nghiệp bụi dao động không đều; tăng cao nhất ở vị trí Công ty Wimbledon – Đường số 22, KCN Sóng Thần II (CN1) tăng 4,1 lần; tại vị trí Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên (CN3) giảm 1,5 lần so với tháng 04/2020 nhưng vẫn vượt chuẩn cho phép.
 • So với tháng 05/2019: Đối với khu vực Nền  bụi giảm 2,7 lần; Khu vực Nông trường thì bụi giảm 1,8 lần. Đối với khu vực Đô thị bụi dao động không đều ở hầu hết các vị trí quan trắc từ 1,1 ÷ 3,4 lần, giảm nhiều nhất ở Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên (ĐT6) giảm 3,4 lần và tăng nhiều nhất tại Khu trung tâm thị trấn Mỹ Phước (ĐT5) 2,4 lần. Khu vực các điểm nút Giao thông nồng độ bụi giảm 1,8 lần ở vị trí GT3 và tăng không quá 1,3 lần ở vị trí GT1 và GT2. Đối với các vị trí khu Công nghiệp thì hầu hết bụi đều tăng giảm không đều, tăng nhiều nhất ở khu vực Công ty Wimbledon (CN1) 2,7 lần; giảm nhiều nhất tại Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (CN2) giảm 3,5 lần.
 • Nhìn chung trong tháng 05/2020 nồng độ bụi tại các điểm quan trắc hầu hết giảm so với các đợt quan trắc trước phần lớn do ảnh hưởng của khí hậu miền nam nước ta đã bước vào đầu mùa mưa.     

* Kết quả quan trắc thông số tiếng ồn trong tháng 05 năm 2020 như sau:

Biểu đồ 2: Mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại các điểm quan trắc không khí tháng 05/2020

Kết quả quan trắc tiếng ồn tháng 05/2020 cho thấy: Tiếng ồn vượt quy chuẩn ở các vị trí giao thông: Ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 5,9 dB(A); Ngã tư cầu Ông Bố (GT2) 7,9 dB(A), Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m (CN2) vượt 4,2 dB(A).

 • So với kết quả quan trắc trong tháng 04/2020: khu vực Nền và Nông trường tiếng ồn dao động ổn định thấp hơn quy chuẩn từ 5,3 ÷ 5,6 dB(A). Khu vực đô thị tiếng ồn hầu hết đều tăng nhưng vẫn thấp hơn quy chuẩn cho phép; tăng cao ở UBND thị xã Thuận An (ĐT2) 6,6 dB(A). Khu vực các điểm nút giao thông tiếng ồn tăng giảm không đồng đều: ở vị trí GT1 và GT3 tiếng ồn giảm 2,3 ÷ 4,6 dB(A), vị trí GT2 lại tăng 4,9 dB(A). Đối với khu vực hoạt động Công nghiệp tiếng ồn hầu hết đều tăng: tăng nhiều nhất tại Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m tăng 9,6 dB(A) và vượt quy chuẩn cho phép.

So với đợt quan trắc tháng 05/2019: Khu vực Nền tăng 9,5 dB(A); Nông trường tiếng ồn giảm nhẹ. Khu Đô thị tiếng ồn tăng giảm không đều vẫn ở ngưỡng cho phép. Các vị trí Giao thông tiếng ồn tăng giảm so với cùng kỳ năm 2019; tại vị trí Gần ngã 3 cổng xanh (GT3) giảm xuống dưới mức quy chuẩn cho phép. Khu vực Đô thị tiếng ồn dao động nhẹ; Riêng vị trí Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m tiếng ồn tăng 11,4 dB(A) và vượt mức quy chuẩn cho phép.

 • Đánh giá chỉ số chất lượng không khí (AQI):

 

STT

Vị trí

Ký hiệu

Giá trị AQI

Màu sắc

Chất lượng không  khí

Khuyến nghị

 1.  

Thị trấn Mỹ phước

ĐT5

12

Xanh

 

Tốt

Cho nhóm người bình thường và nhóm người nhạy cảm: Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời

 1.  

Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II

CN4

12

Xanh

 1.  

Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An

ĐT1

14

Xanh

 1.  

Công ty Wimbledon-Đường số 22, KCN Sóng Thần II

CN1

14

Xanh

 1.  

UBND thị xã Thuận An

ĐT2

15

Xanh

 1.  

Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo

N

15

Xanh

 1.  

Nông trường cao su Thanh An

NT

16

Xanh

 1.  

Thành phố mới BD

ĐT4

18

Xanh

 1.  

Khu đô thị - KCN Bàu Bàng

CN5

18

Xanh

 1.  

Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m

CN2

20

Xanh

 1.  

Gần ngã 3 cổng xanh

GT3

26

Xanh

 1.  

Trung tâm QTTNMT – 26 Huỳnh Văn Nghệ

ĐT3

29

Xanh

 1.  

Thị trấn Uyên Hưng

ĐT6

36

Xanh

 1.  

Khu vực mỏ đá Thường Tân huyện Tân Uyên

CN3

44

Xanh

 1.  

Ngã tư Cầu Ông Bố

GT2

46

Xanh

 1.  

Ngã tư Miếu Ông Cù

GT1

72

Vàng

Trung bình

Cho nhóm người bình thường: Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời

Cho nhóm người nhạy cảm: nên theo dõi các triệu chứng như ho, khó thở, nhưng vẫn có thể hoạt động bên ngoài

 

Lượt người xem:   12
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn