13:9, Thứ Sáu, 22-5-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Vĩnh Nguyên tháng 4/2020

         Trong tháng 4, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Vĩnh Nguyên (Sông Thị Tính) không có nhiều biến động.

         Kết quả quan trắc cho thấy pH, Nitrat dao động ở mức tốt và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT (cột A2). TSS trung bình 54,09 mg/l giảm 1,74 lần so với tháng 3 không ảnh hưởng nhiều đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt. Độ dẫn điện dao động từ 266 đến 377 uS/cm.

       Nhìn chung, hầu hết các nồng độ thông số quan trắc được trong tháng 4 tại khu vực Vĩnh Nguyên đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, bảo tồn động thực vật thủy sinh hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

Biểu đồ diễn biến trung bình ngày của các thông số quan trắc
trong tháng 4 năm 2020 Trên Sông Thị Tính tại Trạm Vĩnh Nguyên

Lượt người xem:   18
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn