12:59, Thứ Sáu, 22-5-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Thủ Dầu Một tháng 4/2020

         Trong tháng 4, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Thủ Dầu Một (Sông Sài Gòn) không có nhiều biến động.

         Kết quả quan trắc cho thấy hầu hết các thông số đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT (cột A2); TSS trung bình 33,8 mg/l tăng 1,03 lần so với tháng 3 và tăng 1,06 lần so với cùng kì năm trước; pH trung bình 7,13. Độ dẫn điện bình quân tháng là 579 uS/cm.

        Nhìn chung, hầu hết nồng độ các thông số quan trắc được trong tháng 4 tại khu vực Thủ Dầu Một đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt tiêu chuẩn là nguồn cấp nước cho trạm bơm nước thô Thủ Dầu Một nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, bảo tồn động thực vật thủy sinh hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

Biểu đồ diễn biến trung bình ngày của các thông số quan trắc trong tháng 4 năm 2020

Trên Sông Sài Gòn tại trạm bơm nước thô Thủ Dầu Một

Lượt người xem:   27
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn