10:50, Thứ Sáu, 22-5-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bản tin quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Hiệp tháng 4/2020

      Trong tháng 4, kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tự động trạm Tân Hiệp (sông Đồng Nai) không có nhiều biến động.

       Kết quả quan trắc cho thấy các thông số pH, Nitrat, TSS dao động ổn định và đều đạt QCVN08-MT:2015/BTNMT (cột A2); Nhiệt độ nước bình quân 31,4°C.

      Nhìn chung, hầu hết nồng độ các thông số quan trắc được trong tháng 4 tại khu vực Tân Hiệp đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt tiêu chuẩn là nguồn cấp nước cho trạm bơm nước thô Tân Hiệp nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, bảo tồn động thực vật thủy sinh hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

­­

Biểu đồ diễn biến trung bình ngày của các thông số quan trắc trong tháng 4 năm 2020

tại Trạm Tân Hiệp – Sông Đồng Nai

Lượt người xem:   16
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn