8:50, Thứ Sáu, 14-2-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bản tin quan trắc thủy văn tháng 01 năm 2020

        Sông Đồng Nai, với đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương là đoạn sông bị ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông, với biên độ triều lớn nhất trong tháng 01/2020 đo được tại trạm thủy văn Tân Uyên là 362cm; mực nước lớn nhất 197cm, xuất hiện ngày 13;  mực nước nhỏ nhất -165cm xuất hiện ngày 24;  mực nước trung bình 57cm thấp hơn mực nước trung bình tháng 12/2019 là 12cm; nhiệt độ nước trung bình 28,60C, cao hơn 0,10C so với tháng 12/2019; nhiệt độ không khí trung bình 28,50C cao hơn 1,00C so với tháng 12/2019.

         Tháng 01 năm 2020 là tháng mùa khô, mực nước trong sông chủ yếu ảnh hưởng của thủy triều biển Đông. So với cùng kỳ năm 2019, mực nước lớn nhất  thấp hơn 10cm; mực nước nhỏ nhất thấp hơn 27cm, mực nước trung bình thấp hơn 16cm so với tháng 01/2019.

SO SÁNH MỰC NƯỚC TRẠM THỦY VĂN TÂN UYÊN

*Ghi chú: Trong cột Tăng giảm, dấu “-“ thể hiện mực nước giảm

Lượt người xem:   35
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)