10:11, Thứ Ba, 11-2-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Thông báo về việc đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2020

Nhằm tôn vinh, nhân rộng thành tích của các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện việc xây dựng và công bố Sách xanh tỉnh Bình Dương qua các năm 2010, năm 2012, năm 2014, 2016 và năm 2018. Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2020 từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2020 và dự kiến công bố Sách Xanh vào dịp Lễ hưởng ửng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 (22 tháng 9 năm 2020) để tôn vinh, tuyên dương các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý doanh nghiệp nghiên cứu Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định tiêu chí đánh giá, phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách Xanh tỉnh Bình Dương (theo file đính kèm ở bên dưới), sau đó đăng ký tham gia bằng cách điền vào Phiếu đăng ký tham gia kèm theo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương - Tầng 7, tháp B, Tòa nhà Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) trước ngày 02 tháng 3 năm 2020 để Sở tổng hợp, đưa vào danh sách điều tra, khảo sát.

Nếu cần thêm thông tin liên quan, quý doanh nghiệp có thể liên hệ: Phòng Thẩm định - Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường, tầng 7 – tháp B, Tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. ĐT: 0274.3834765, Fax: 0274.3838556, email: thamdinhbd@gmail.com.

Rất mong nhận được sự tham gia của quý doanh nghiệp.

Trân trọng./.

Đính kèm Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG DOANH NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG SÁCH XANH TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2020

Nguồn: Chi cục Bảo vệ Môi trường

Lượt người xem:   50
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)