8:14, Thứ Ba, 21-1-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bản tin quan trắc thủy văn tháng 12 năm 2019

Sông Đồng Nai, với đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương là đoạn sông bị ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông, với biên độ triều lớn nhất trong tháng 12/2019 đo được tại trạm thủy văn Tân Uyên là 359cm; mực nước lớn nhất 204cm, xuất hiện ngày 12;  mực nước nhỏ nhất -155cm xuất hiện ngày 29;  mực nước trung bình 69cm thấp hơn tháng 11/2019 là 7cm; nhiệt độ nước trung bình 28,50C, thấp hơn 0,60C so với tháng 11/2019; nhiệt độ không khí trung bình 27,50C thấp hơn 0,80C so với tháng 11/2019.

Tháng 12 năm 2019 là tháng đầu mùa khô, mực nước trong sông chịu ảnh hưởng chủ yếu của thủy triều. So với cùng kỳ năm 2018, mực nước lớn nhất trong sông bằng với mực nước lớn nhất tháng 12 năm 2018, mực nước nhỏ nhất thấp hơn 16cm và mực nước bình quân thấp hơn 7cm so với tháng 12/2018.

SO SÁNH MỰC NƯỚC TRẠM THỦY VĂN TÂN UYÊN

*Ghi chú: Trong cột Tăng giảm, dấu “-“ thể hiện mực nước giảm

Lượt người xem:   46
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)