8:2, Thứ Ba, 21-1-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 12 NĂM 2019

        Kết quả quan trắc không khí tháng 12/2019 cho thấy nồng độ các thông số quan trắc CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, bụi PM10, xylen, toluen tại các điểm quan trắc đều dưới ngưỡng tiêu chuẩn cho phép. Riêng bụi tổng tại một số vị trí: thị trấn Uyên Hưng vượt nhẹ; ngã tư Miếu Ông Cù vượt 2,7 lần; khu vực mỏ đá xã Thường Tân vượt 2,6 lần. Bụi PM10 tại vị trí ngã tư Miếu Ông Cù vượt 2,2 lần. Thông số Benzen tại vị trí ngã tư miếu Ông Cù vượt 1,2 lần; tại vị trí ngã tư cầu Ông Bố vượt 1,4 lần. Tiếng ồn vượt quy chuẩn ở các vị trí sau: UBND thị xã Thuận An, công ty Wimbledon- KCN Sóng Thần II, công ty Vicrory – cách CCN Thuận Giao 300m mức vượt nhẹ dưới 2,9 dB(A); còn đối với ba điểm nút giao thông tiếng ồn tăng cao, vượt quy chuẩn từ 15,0 ÷ 19,2 dB(A).

        * Kết quả quan trắc thông số bụi trong tháng 12 năm 2019 như sau:

Biểu đồ 1: Nồng độ ô nhiễm bụi tại các điểm quan trắc không khí tháng 12/2019

  • Từ đồ thị biểu diễn nồng độ bụi trong không khí tại các điểm quan trắc trong tháng 12/2019 cho thấy: Nồng độ bụi cao nhất tại vị trí miếu Ông Cù và khu vực mỏ đá xã Thường Tân vượt quy chuẩn 05:2013/BTNMT 2,7 lần và 2,6 lần; ở vị trí thị trấn Uyên Hưng – Tân Uyên vượt nhẹ so với quy chuẩn;bụi PM10 tại vị trí ngã tư miếu Ông Cù vượt 2,2 lần;  các vị trí còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.
  • So với đợt quan trắc tháng 11/2019, nồng độ bụi tăng giảm không đồng đều ở các vị trí quan trắc dao động từ 1,3 ÷ 2,7 lần.Tại vị trí thị trấn Uyên Hưng – Tân Uyên tăng 1,8 lần so với tháng trước và vượt quy chuẩn. Vị trí miếu Ông Cù và khu vực mỏ đá Thường Tân so với tháng trước và vẫn ở mức vượt quy chuẩn.
  • So với tháng 12/2018:  Đối với khu vực Nền và khu vực Nông trường bụi tăng nhẹ không quá 1,2 lần; đối với khu vực Đô thị bụi tăng giảm không đồng đều dao động trong khoảng từ 2,0 ÷ 2,5 lần; khu vực các điểm nút giao thông nồng đô bụi giảm không quá 1,5 lần và ở ngã tư Miếu Ông Cù giảm nhiều nhất 1,5 lần và vân trên quy chuẩn nhiều lần. Đối với các vị trí khu công nghiệp thì ụi không có biến động lớn so với năm 2018, các vị trí quan trắc đều có nồng độ bụi đạt quy chuẩn chỉ riêng vị trí khu vực mỏ đá Thường Tân thì bụi thường xuyên vượt quy chuẩn nhất là vào các tháng mùa khô.

        * Kết quả quan trắc thông số tiếng ồn trong tháng 12 năm 2019 như sau:

Biểu đồ 2: Mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại các điểm quan trắc không khí tháng 12/2019

        Kết quả quan trắc tiếng ồn tháng 12/2019 cho thấy  ngoài các vị trí nút giao thông tiếng ồn còn vượt quy chuẩn ở các vị trí khu công nghiệp và đô thị , cụ thể như sau: tại công ty Wimbledon vượt  2,9 dB(A),công ty Victory – Thuận Giao vượt 2,5 dB(A), UBND thị xã Thuận An vượt 2,6 dB(A),  ngã tư Miếu Ông Cù vượt 19,2 dB(A), ngã tư cầu Ông Bố vượt 15,5 dB(A), ngã ba Cổng Xanh vượt 15,5 dB(A)

  • So với kết quả quan trắc trong tháng 11 /2019: khu vực Nền, Nông trường dao động ổn định thấp hơn quy chuẩn; khu vực Đô thị tiếng ồn tăng giảm không đồng đều nhưng nhìn chung vẫn đạt ngưỡng quy chuẩn cho phép, riêng tại UBND thị xã Thuận An tiếng ồn tăng 6,6 dB(A) và vượt quy chuẩn. Khu vực các điểm nút giao thông tiếng ồn tăng nhiều so với tháng 11/2019 từ 4,0 ÷ 14,1 dB(A). Khu vực hoạt động công nghiệp có vị trí công ty Victory – cách CCN Thuận giao 300m tiếng ồn tăng 9,0 dB(A) và vượt quy chuẩn so với tháng trước; các vị trí còn lại dao động ổn định.

        So với đợt quan trắc tháng 12/2018: Tiếng ồn tăng 6,6 dB(A) ở khu vực Nền; khu vực Nông trường tiếng ồn tăng 11,3 dB(A), Khu vực đô thị tiếng ồn dao động tăng nhẹ từ 3,3 ÷ 7,3 dB(A).  Khu vực giao thông tiếng ồn tăng so với cùng kỳ năm trước, như Ngã tư Miếu Ông Cù tăng 10,3 dB(A); Gần ngã 3 cổng xanh giảm 7,2 dB(A), cầu Ông bố tăng 6,0 dB(A).  Khu vực hoạt động Công nghiệp nhìn chung tiếng ồn dao động ổn định, riêng hai vị trí: công ty Wimbledon tăng 15,1 dB(A) và công ty Victory tăng 10,7 dB(A) và cả hai đều vượt ngưỡng quy chuẩn cho phép.

 

Lượt người xem:   64
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)