8:12, Thứ Hai, 25-11-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 10 NĂM 2019

Theo kết quả quan trắc không khí tháng 10/2019, cho thấy vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương là bụi và tiếng ồn. Bụi tại ngã tư miếu Ông Cù vượt 3,0 lần, tại ngã tư cầu Ông Bố vượt 1,1 lần. Riêng bụi PM10 vượt quy chuẩn 1,34 lần tại vị trí ngã tư miếu Ông Cù. Tiếng ồn tại UBND thị xã Thuận An vượt 4,0 dB(A), tại trung tâm thị trấn Mỹ Phước vượt 3,9 dB(A). Đối với các vị trí giao thông: ngã tư cầu Ông Bố, ngã tư miếu Ông Cù, ngã ba Cổng Xanh tiếng ồn vượt quy chuẩn lần lượt 17,6 dB(A); 15,6 dB(A); 14,8 dB(A). Các thông số quan trắc CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, bụi PM10, benzen, xylen, toluen đều dưới ngưỡng quy chuẩn QCVN 05: 2013/BTNMT, QCVN 06: 2009/ BTNMT.

* Kết quả quan trắc thông số bụi trong tháng 10 năm 2019 như sau:

Biểu đồ 1: Nồng độ ô nhiễm bụi tại các điểm quan trắc không khí tháng 10/2019

  • Từ đồ thị biểu diễn nồng độ bụi trong không khí tại các điểm quan trắc trong tháng 10/2019 cho thấy: Nồng độ bụi cao nhất tại vị trí miếu Ông Cù và cầu Ông Bố vượt quy chuẩn 05:2013/BTNMT 3,0 lần và 1,1 lần; các vị trí còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.
  • So với đợt quan trắc tháng 09/2019, nồng độ bụi tăng giảm không đồng đều. Ở khu vực Nền và Nông trường bụi dao động nhẹ thấp hơn quy chuẩn nhiều lần. Khu vực Đô thị bụi tăng không quá 2,4 lần. Khu vực giao thông tăng 1,4÷3,0 lần và vượt quy chuẩn so với tháng 09/2019 ở ngã tư cầu Ông Bố và ngã tư Miếu Ông Cù. Khu vực Công nghiệp tăng nhiều nhất ở vị trí công ty Victory tăng 7,3 lần và lân cận ngưỡng cho phép của quy chuẩn, các vị trí còn lại tăng từ 1,7÷3,0 lần.
  • So với tháng 10/2018:  Đối với khu vực Nền bụi giảm 2,3 lần và thấp hơn quy chuẩn nhiều lần; khu vực Nông trường giảm 2,5 lần; khu vực Đô thị tăng giảm không quá 1,8 lần; khu vực Giao thông tăng nhiều nhất ở vị trí ngã tư miếu Ông cù tăng 1,8 lần và vượt quy chuẩn; Khu vực Công nghiệp tăng 5,4 lần ở vị trí công ty Victory, các vị trí còn lại dao động không đáng kể.

 * Kết quả quan trắc thông số tiếng ồn trong tháng 10 năm 2019 như sau:

Biểu đồ 2: Mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại các điểm quan trắc không khí tháng 10/2019

  • Kết quả quan trắc tiếng ồn tháng 10/2019 cho thấy  ngoài các vị trí nút giao thông tiếng ồn còn vượt quy chuẩn ở một số vị trí khu đô thị, cụ thể như sau: tại UBND thị xã Thuận An vượt 4,0 dB(A), khu trung tâm thị trấn Mỹ Phước vượt 3,9 dB(A), ngã tư Miếu Ông Cù vượt 17,6 dB(A), ngã tư cầu Ông Bố vượt 15,6 dB(A), gần ngã ba Cổng Xanh vượt 14,8 dB(A).
  • So với kết quả quan trắc trong tháng 09/2019: Khu vực Nền, Nông trường dao động ổn định thấp hơn quy chuẩn. Khu vực Đô thị  tiếng ồn tăng 4,0 dB(A) ở UBND thị xã Thuận An và tăng 7,3 dB(A) ở trung tâm thị trấn Mỹ Phước. Khu vực các điểm nút giao thông tiếng ồn dao động ổn định và luôn ở mức vượt quy chuẩn. Khu vực công nghiệp dao động giảm nhẹ không đáng kể ở hầu hết các vị trí.

So với đợt quan trắc tháng 10/2018: Tiếng ồn tăng 9,2 dB(A) ở khu vực Nền; khu vực Nông trường tiếng ồn giảm 3,9 dB(A). Khu vực đô thị tiếng ồn tăng giảm không đều ở các vị trí: tăng 19,4 dB(A) ở trung tâm thị trấn Mỹ Phước; tăng 5,1 dB(A) ở UBND thị xã Dĩ An nhưng giảm 6,0 dB(A) ở trụ sởTTQT TNMT  và các vị trí còn lại giảm nhẹ.  Khu vực giao thông tăng đều từ 6,1÷11,2 dB(A). Khu vực hoạt động Công nghiệp giảm 12,8 dB(A) ở khu vực mỏ đá xã Thường Tân xuống đạt quy chuẩn, ở vị trí công ty Wimbledon tăng 6,1 dB(A), các vị trí còn lại dao động ổn định.

Lượt người xem:   103
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn

Thiết kế bởi Viện Công Nghệ Viễn Thông (Website:www.vnitt.ac.vn)