8:3, Thứ Hai, 25-11-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bản tin quan trắc thủy văn tháng 10 năm 2019

        Sông Đồng Nai, với đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương là đoạn sông bị ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông, với biên độ triều lớn nhất trong tháng 10/2019 đo được tại trạm thủy văn Tân Uyên là 288cm; mực nước lớn nhất 229cm, xuất hiện ngày 1;  mực nước nhỏ nhất -59cm xuất hiện ngày 31;  mực nước trung bình 122cm thấp hơn tháng 09/2019 là 4cm; nhiệt độ nước trung bình 29,10C, thấp hơn 1,00C so với tháng 09/2019; nhiệt độ không khí trung bình 29,00C cao hơn 1,80C so với tháng 09/2019.

          Tháng 10 năm 2019 là tháng cuối mùa mưa, nên mực nước có phần thấp hơn so với tháng trước 4cm, biên độ triều giảm 47cm so với tháng 09/2019. So với cùng kỳ năm 2018, mực nước lớn nhất thấp hơn 4cm, mực nước nhỏ nhất cao hơn 4cm và mực nước bình quân cao hơn 1cm so với tháng 10/2018.

SO SÁNH MỰC NƯỚC TRẠM THỦY VĂN TÂN UYÊN

*Ghi chú: Trong cột Tăng giảm, dấu “-“ thể hiện mực nước giảm

 

Lượt người xem:   60
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn