8:24, Thứ Hai, 28-10-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Quỹ bảo vệ môi trường: Nhiều đóng góp qua 10 năm hoạt động

Với mục tiêu phát triển bền vững, Bình Dương luôn xác định phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường (BVMT). Năm 2009, Quỹ BVMT ra đời đã đóng góp tích cực cho tỉnh trong chiến lược hướng tới sự phát triển bền vững.

Đồng hành cùng doanh nghiệp BVMT

Từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tỉnh đã thành lập khu công nghiệp (KCN) đầu tiên. Đến nay, toàn tỉnh có 29 KCN, 12 cụm công nghiệp (CCN) tập trung với tổng diện tích 9.137,95 ha, trong đó có 27 KCN và 10 CCN đã đi vào hoạt động. Các khu, CCN này có trên 40.000 doanh nghiệp hoạt động, tạo ra áp lực rất lớn về công tác BVMT.

Trên cơ sở Luật BVMT năm 2005, năm 2009 UBND tỉnh đã quyết định thành lập Quỹ BVMT với mục tiêu bố trí nguồn vốn để hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có cơ hội vay vốn với lãi suất ưu đãi từ quỹ để đầu tư BVMT. Quỹ BVMT ra đời là công cụ kinh tế quan trọng song hành cùng các công cụ quản lý môi trường, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ BVMT chung trên toàn tỉnh.

Bà Đinh Sao Mai, Giám đốc Quỹ BVMT, cho biết được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Tài chính và sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các sở, ban, ngành, hoạt động của quỹ ngày càng phát triển. Từ quy mô nguồn vốn pháp định ban đầu là 30 tỷ đồng, đến nay vốn của quỹ đã nâng lên 180 tỷ đồng, dự kiến tăng lên 200 tỷ đồng vào cuối năm 2019, trong đó quỹ đã đóng góp hơn 26 tỷ đồng từ lợi nhuận hoạt động của mình vào nguồn vốn này.

Đến nay, quỹ đã hỗ trợ tài chính với lãi suất ưu đãi cho hơn 80 dự án đầu tư trong hoạt động BVMT với tổng số tiền cho vay 344 tỷ đồng, gồm các dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải với tổng công suất hoạt động trên 28.000m3/ngày đêm, các dự án xây dựng và lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động, xử lý khí thải, hệ thống xử lý bụi, dự án mua xe thu gom vận chuyển rác thải với tổng công suất hoạt động ước tính 175 tấn/ngày đêm.

Hoạt động của quỹ đã đáp ứng đúng tiêu chí khi thành lập đó là sử dụng nguồn vốn hiệu quả trong ưu đãi đầu tư cho các hoạt động BVMT, tạo điều kiện thuận lợi về tài chính đem lại sự an tâm cho cá nhân, tổ chức về nguồn vốn dành cho hoạt động BVMT trong quá trình đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. Trong suốt 10 năm hoạt động, quỹ kiểm soát tốt các nguồn thu nợ, chưa để xảy ra nợ xấu, không làm thất thoát thâm hụt ngân sách Nhà nước, bảo đảm an toàn vốn và sự tự chủ về tài chính.

Tích cực tài trợ các hoạt động BVMT

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ tài chính với lãi suất ưu đãi, quỹ cũng chủ động tài trợ các hoạt động truyền thông về BVMT. Cùng với đó, quỹ phối hợp với các cơ quan như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện các chương trình tài trợ.

Từ khi thành lập đến nay, quỹ đã tài trợ trên 800 triệu đồng cho các hoạt động, như tổ chức chương trình đổi rác thải lấy quà tặng nhân kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 5-6; tặng thùng rác cho khu dân cư, nhà trọ xanh; thực hiện các hoạt động hỗ trợ truyền thông về phân loại rác thải tại nguồn...

Công tác tài trợ cho hoạt động về BVMT của quỹ đã góp phần nâng cao nhận thức người dân về các biện pháp BVMT, ý thức hơn trong việc phân loại, tái chế, tái sử dụng chất thải trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Những hoạt động này được cộng đồng tích cực hưởng ứng và đánh giá cao. Thông qua hoạt động này, quỹ còn lồng ghép quảng bá chức năng, nhiệm vụ đến cộng đồng để tăng cường cơ hội hỗ trợ tài chính.

Thường xuyên đôn đốc doanh nghiệp ký quỹ theo quy định

Thực hiện Thông tư 38/2015/TT-BTNMT ngày 30-8-2015 của Bộ Tài nguyên - Môi trường quy định về ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, Quỹ BVMT đã đôn đốc, hướng dẫn, giám sát các doanh nghiệp ký quỹ theo đúng quy định, 10 năm qua, quỹ đã tiếp nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với 54 dự án khai thác khoáng sản của 40 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 78 tỷ đồng. Số tiền này được quỹ mở tài khoản riêng để quản lý theo quy định, sẵn sàng phục vụ cho hoạt động hoàn tiền cải tạo, phục hồi môi trường cho các doanh nghiệp cũng như chi trả lãi cho doanh nghiệp bằng với lãi suất hiện quỹ đang cho vay.

Hoạt động của quỹ đã giúp người dân, doanh nghiệp BVMT do chính hoạt động của mình gây ra, đồng thời BVMT chung cho cộng đồng, khu vực. Thông qua các hình thức hỗ trợ tài chính của quỹ, người dân được giáo dục về ý thức BVMT thông qua hoạt động phân loại rác thải, hoạt động tuyên truyền về BVMT, qua đó nâng cao ý thức của người dân về BVMT.

Quỹ BVMT hoạt động hỗ trợ dưới hình thức cho vay với lãi suất ưu đãi đã góp phần vào chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, tạo sự an tâm cho doanh nghiệp về nguồn vốn BVMT, qua đó khuyến khích, động viên, thúc đẩy doanh nghiệp tham gia tích cực hơn, tuân thủ tốt các quy định về BVMT. Hiện nay, có nhiều cá nhân, tổ chức biết đến hoạt động của quỹ, đã mạnh dạn liên hệ vay vốn, xin tài trợ, tham gia vào các hoạt động BVMT.

Qua 10 năm thành lập Quỹ BVMT, ngày càng nhiều doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để thực hiện các dự án BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chương trình hoạt động BVMT do quỹ tài trợ đã đi vào đời sống của nhân dân, tạo ra thói quen, ý thức BVMT trong cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư. Với những thành quả đạt được, năm 2017 Quỹ BVMT đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng giải thưởng về môi trường dành cho các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp BVMT trên địa bàn tỉnh.

Quỹ BVMT áp dụng Tiêu chuẩn quản lý TCVN ISO 9001

Theo lãnh đạo Quỹ BVMT, để hoạt động quỹ đi vào nề nếp, chuyên nghiệp, quỹ đã xây dựng và công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Bên cạnh đó, quỹ đã điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động, quy trình thực hiện công việc theo hương tinh giản, rút gọn, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ vay tại quỹ để tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay BVMT.

Bên cạnh đạt hiệu quả cao trong công tác hỗ trợ tài chính, quỹ tự chủ được toàn bộ kinh phí hoạt động của mình; quản lý nguồn vốn an toàn, tăng trưởng tốt, không có nợ xấu, nợ khó đòi.

Giải ngân 167 tỷ đồng cho vay các dự án BVMT

Từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, Quỹ BVMT đã tiếp nhận, thẩm định và ký hợp đồng tín dụng vay vốn cho 22 dự án đầu tư vào hoạt động BVMT trên địa bàn tỉnh, tổng số tiền vay trên 167 tỷ đồng.

Trong số này có các dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải với tổng công suất hoạt động trên 15.000m3/ngày đêm; xây dựng và lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động; xử lý khí thải; mua xe chuyên dụng thu gom vận chuyển rác thải với tổng công suất 95 tấn/ngày đêm.

Hiện trên cả nước có gần 50 Quỹ BVMT địa phương. Quỹ BVMT Bình Dương là một trong số các quỹ được đánh giá hoạt động hiệu quả, được nhiều tỉnh bạn đến học tập, trao đổi kinh nghiệm tổ chức và vận hành. 

Nguồn sưu tầm: http://m.baobinhduong.vn/quy-bao-ve-moi-truong-nhieu-dong-gop-qua-10-nam-hoat-dong-a210679.html

Lượt người xem:   182
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn