15:39, Thứ Tư, 2-10-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Hội nghị tập huấn triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2019

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 ngày 13 tháng 5 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu) và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.

Nhằm phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới, cũng như hướng dẫn doanh nghiệp các công tác bảo vệ môi trường và lập các hồ sơ môi trường cần thực hiện trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp theo các quy định mới, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 02 đợt tập huấn triển khai Nghị định số 40/2019/NĐ-CP cho các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh, cụ thể: đợt 1 gồm các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An với sự tham dự của khoảng hơn 400 đơn vị vào ngày 24 tháng 7 năm 2019; đợt 2 gồm các doanh nghiệp, tổ chức còn lại thuộc các huyện phía Bắc của tỉnh (06 huyện, thị xã) với sự tham dự của khoảng 500 đơn vị vào ngày 26 tháng 9 năm 2019. Đối  tượng tham gia tập huấn là các lãnh đạo hoặc các nhân viên quản lý về môi trường tại các doanh nghiệp.

Qua thời lượng 01 buổi tập huấn và trao đổi, các doanh nghiệp, tổ chức đã nắm được các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và đã giải đáp được các khó khăn, vướng mắc hiện đang gặp phải trong quá trình thực hiện quy định mới.

Nguồn: CCMT

Lượt người xem:   230
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn