8:46, Thứ Sáu, 16-8-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Vĩnh Nguyên tháng 7/2019

Kết quả quan trắc chất lượng nước trên sông Thị Tính tại trạm nước mặt tự động Vĩnh Nguyên cho thấy pH, Nitrat dao động ở mức tốt và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT (cột A2). TSS trung bình 46,14 mg/l giảm 1,12 lần so với tháng 6, giảm 1,56 lần so với cùng kì năm trước và không ảnh hưởng nhiều đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt. Độ mặn dao động ở mức 0,0075‰ đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ngọt.

Nhìn chung, hầu hết các nồng độ thông số quan trắc được trong tháng 7 tại khu vực Vĩnh Nguyên đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, bảo tồn động thực vật thủy sinh hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

Biểu đồ diễn biến của các thông số quan trắc trong tháng 7 năm 2019

Trên Sông Thị Tính tại Trạm Vĩnh Nguyên

Lượt người xem:   163
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn