8:41, Thứ Sáu, 16-8-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Thủ Dầu Một tháng 7/2019

Tháng 7, khu vực trạm quan trắc Thủ Dầu Một (Sông Sài Gòn) không có nhiều biến động.

Kết quả quan trắc chất lượng nước cho thấy hầu hết các chỉ tiêu quan trắc liên tục đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép và đạt quy chuẩn QCVN08-MT:2015/BTNMT (cột A2); TSS trung bình 30,38 mg/l tăng 1,02 lần so với tháng 6 và tăng 1,03 lần so với cùng kì năm trước; pH trung bình 6,45. Độ mặn dao động quanh mức 0,03‰ đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ngọt;

Nhìn chung, hầu hết nồng độ các thông số quan trắc được trong tháng 7 tại khu vực Thủ Dầu Một đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt tiêu chuẩn là nguồn cấp nước cho trạm bơm nước thô Thủ Dầu Một nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, bảo tồn động thực vật thủy sinh hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

Biểu đồ diễn biến của các thông số quan trắc trong tháng 7 năm 2019

Trên Sông Sài Gòn tại trạm bơm nước thô Thủ Dầu Một

Lượt người xem:   157
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn