8:35, Thứ Sáu, 16-8-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bản tin quan trắc chất lượng nước tự động trạm Tân Uyên tháng 7/2019

Tháng 7 là tháng mùa mưa, chất lượng nước sông khu vực Tân Uyên không có nhiều biến động.

Mực nước trung bình tháng 7 năm 2019 trên sông Đồng Nai tại khu vực Tân Uyên là 47 cm, tăng 13 cm so với tháng 6.

Theo kết quả quan trắc chất lượng nước tại trạm Tân Uyên tháng 7 cho thấy hầu hết các chỉ tiêu quan trắc được đều nằm trong giá trị giới hạn cho phép; riêng TSS bình quân ở mức 75,39 mg/l vượt quy chuẩn (cột A2) QCVN 08-MT:2015/BTNMT 2,5 lần và tăng 1,31 lần so với cùng kì năm trước; tuy nhiên không ảnh hưởng nhiều đối với nguồn nước cấp cho sinh hoạt. Độ mặn rất thấp, dao động ở mức 0,32‰ đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ngọt.

Hầu hết nồng độ các thông số quan trắc được trong tháng 7 năm 2019 tại khu vực Tân Uyên đều đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A2) và đạt mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp, bảo tồn động thực vật thủy sinh hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.

Biểu đồ diễn biến của các thông số quan trắc trong tháng 7 năm 2019

Trên Sông Đồng Nai tại Trạm Tân Uyên

Lượt người xem:   173
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn