8:22, Thứ Sáu, 16-8-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Bản tin quan trắc thủy văn tháng 07 năm 2019

         Sông Đồng Nai, với đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương là đoạn sông bị ảnh hưởng bởi chế độ bán nhật triều không đều của Biển Đông, với biên độ triều lớn nhất trong tháng 07/2019 đo được tại trạm thủy văn Tân Uyên là 352cm; mực nước lớn nhất 184cm, xuất hiện ngày 5;  mực nước nhỏ nhất -168cm xuất hiện ngày 2;  mực nước trung bình 47cm cao hơn tháng 06/2019 là 13cm; nhiệt độ nước trung bình 29,60C, thấp hơn 1,20C so với tháng 06/2019; nhiệt độ không khí trung bình 27,90C thấp hơn 0,90C so với tháng 06/2019.

         Tháng 07 năm 2019 là tháng mùa mưa, nhưng lượng mưa không lớn và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nên mực nước trong sông chủ yếu chịu sự ảnh hưởng của thủy triều biển Đông. So với cùng kỳ năm 2018, mực nước nhỏ nhất thấp hơn 19cm, mực nước lớn nhất thấp hơn 21cm và mực nước bình quân thấp hơn 22cm so với tháng 07/2018.

SO SÁNH MỰC NƯỚC TRẠM THỦY VĂN TÂN UYÊN

*Ghi chú: Trong cột Tăng giảm, dấu “-“ thể hiện mực nước giảm

Lượt người xem:   102
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn