8:16, Thứ Sáu, 16-8-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 07 NĂM 2019

 

 

Theo kết quả quan trắc không khí tháng 07/2019, cho thấy vấn đề ô nhiễm không khí hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương là ô nhiễm bụi và tiếng ồn. Ở các điểm nút giao thông chính nồng độ bụi và tiếng ồn thường xuyên ở mức vượt quy chuẩn. Các vị trí thuộc khu vực hoạt động Công nghiệp tiếng ồn vượt nhẹ so với quy chuẩn. Đối với các khu vực Nền, khu vực Nông thôn hay khu vực Đô thị, nồng độ các chất ô nhiễm hầu hết đều nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT.

* Kết quả quan trắc thông số bụi trong tháng 07 năm 2019 như sau:

Biểu đồ 1: Nồng độ ô nhiễm bụi tại các điểm quan trắc không khí tháng 07/2019

  • Từ đồ thị biểu diễn nồng độ bụi trong không khí tại các điểm quan trắc trong tháng 07/2019 cho thấy: Nồng độ bụi đạt quy chuẩn 05:2013/BTNMT tại hầu hết các vị trí quan trắc, riêng vị trí thuộc nút giao thông trọng điểm là Ngã tư Miếu Ông Cù vượt 1,2 lần và ngã tư cầu Ông Bố vượt 1,3 lần.
  • So với đợt quan trắc tháng 06/2019, nồng độ bụi giảm ở hầu hết các vị trí quan trắc từ 2,1 đến 5,9 lần. Công ty Victory giảm 4,1 lần và Khu vực mỏ đá Thường Tân - Tân Uyên giảm 2,1 lần xuống thấp hơn tháng trước và đạt quy chuẩn. Trong thời gian đầu tháng 7/2019 những cơn mưa xuất hiện nhiều hơn và rải rác trong ngày do vậy góp phần đáng kể làm giảm lượng bụi trong không khí.
  • So với cùng kỳ năm 2018, nồng độ bụi dao động ở mức ổn định dao động 1,5 ÷ 3,4 lần. Riêng điểm Ngã tư cầu Ông Bố tăng 1,9 lần vượt quy chuẩn so với năm 2018. Ở điểm Ngã ba cổng xanh lại giảm 3,4 lần và nằm trong quy chuẩn. Giảm nhiều nhất là vị trí nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Giáo giảm 6,4 lần thấp hơn quy chuẩn nhiều lần.

* Kết quả quan trắc thông số tiếng ồn trong tháng 07 năm 2019 như sau:

Biểu đồ 2: Mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại các điểm quan trắc không khí tháng 07/2019

  • Kết quả quan trắc tiếng ồn tháng 07/2019 cho thấy hầu hết tại các điểm quan trắc tiếng ồn ở mức gần ngưỡng quy chuẩn cho phép. Riêng tại vị trí thị trấn Uyên Hưng - Tân Uyên vượt 6,2 dB(A), Ngã tư Miếu Ông Cù vượt 16,7 dB(A), Ngã tư cầu Ông Bố vượt  16,2 dB(A), khu vực gần ngã ba Cổng Xanh vượt 16,0 dB(A), các vị trí thuộc khu vực hoạt động Công nghiệp: Mỏ đá Thường Tân - Tân Uyên vượt 1,1 dB(A), Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m vượt 4,3 dB(A).
  • So với kết quả quan trắc trong tháng 06/2019, tiếng ồn tăng tại các vị trí: Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo tăng 7,2 dB(A), thị trấn Uyên Hưng - Tân Uyên tăng 7,7 dB(A), Ngã ba Cổng Xanh tăng 11,7 dB(A), Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m tăng 10,6 dB(A). Các vị trí còn lại dao động giảm và ổn định so với tháng trước.
  • So với đợt quan trắc cùng kỳ năm 2018, tiếng ồn tăng vượt quy chuẩn tại các vị trí: thị trấn Uyên Hưng - Tân Uyên tăng 12,4 dB(A), Ngã tư Miếu Ông Cù tăng 6,8 dB(A), ngã tư cầu Ông Bố tăng 12,8 dB(A), ngã ba Cổng Xanh tăng 13,7 dB(A), công ty Victory tăng 12,4 dB(A). Các vị trí còn lại tăng giảm nhẹ trong khoảng 1,0÷ 3,0 dB(A) và thấp hơn quy chuẩn cho phép.
Lượt người xem:   161
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn