Đo đạc, thành lập bản đồ chuyên ngành

14:35, Thứ Năm, 13-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt ra nhiệm vụ xây dựng và thành lập bản đồ ở nhiều chuyên ngành khác nhau.

Cụ thể, đối với bản đồ quốc phòng, Chính phủ yêu cầu nghiên cứu, xây dựng, phát triển và hoàn thiện mạng lưới trạm định vị vệ tinh chuyên ngành phục vụ nhiệm vụ quốc phòng; nghiên cứu, phát triển ứng dụng mạng lưới trạm định vị vệ tinh chuyên ngành trong các nhiệm vụ quân sự.

Việc chuẩn hóa, cập nhật xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý được đặt ra nhằm quản lý, chia sẻ và sử dụng hiệu quả các thông tin tư liệu phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng

Đối với bản đồ địa chính, Chính phủ yêu cầu cần hoàn thiện công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính và xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính trên phạm vi toàn quốc.

Trong thời gian từ nay đến 2045, Việt Nam sẽ do đạc, thành lập hải đồ vùng biển Việt Nam và liền kề phục vụ mục tiêu quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế; Đo đạc, thành lập hải đồ các cảng biển, luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và tuyến hàng hải; duy trì cập nhật hải đồ và định kỳ đo đạc, cập nhật độ sâu các tuyến luồng hàng hải quốc gia, các vùng nước cảng biển và tuyến hàng hải phục vụ phát hành, thông báo cập nhật hải đồ hoặc phát hành các phiên bản hải đồ cập nhật, phiên bản mới.

Chính phủ yêu cầu cần hoàn thiện công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính và xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính trên phạm vi toàn quốc

Để đo đạc, thành lập bản đồ hàng không dân dụng, các cấp, ngành cần xây dựng, cập nhật dữ liệu địa hình và chướng ngại vật hàng không trong các khu vực liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng của Việt Nam và các khu vực khác theo quy định của Việt Nam và Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế; Xây dựng, cập nhật định kỳ dữ liệu chuyên ngành hàng không toàn cầu theo quy định của Việt Nam và Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế.

Để phục vụ cho phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Chính phủ yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ về cứu hộ, cứu nạn trên đất liền, trên biển; Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ chuyên ngành về phòng, chống thiên tai; Xây dựng dữ liệu không gian địa lý về sạt lở bờ sông, bờ biển; Xây dựng dữ liệu không gian địa lý phục vụ công tác dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước; giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi.

Ngoài ra, Chiến lược đặt ra nhiệm vụ đo đạc, thành lập, cập nhật bản đồ công trình ngầm đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; Thành lập bản đồ hành chính các cấp; Thành lập tập bản đồ; đo đạc, thành lập bản đồ chuyên ngành khác.

https://monre.gov.vn/

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn