15 nhiệm vụ ưu tiên để triên khai Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ

14:32, Thứ Năm, 13-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để thực hiện Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chính phủ đã đưa ra danh mục 15 chương trình, đề án, dự án nhiệm vụ ưu tiên đầu tư từ nay đến 2030.

Cụ thể, Bộ TN&MT chủ trì thực hiện các nhiệm vụ gồm: Xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam; Xây dựng, cập nhật mô hình số độ cao khu vực ven biển phục vụ cập nhật kịch bản nước biển dâng các khu vực ven biển và quan trắc sụt lún trên diện rộng khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Hoàn thiện mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia; Chuẩn hóa dữ liệu bản đồ quy hoạch, dữ liệu bản đồ chuyên ngành hiện có thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ hiện đại phục vụ phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

Riêng nhiệm vụ “Cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia” sẽ do Bộ TN&MT và UBND các tỉnh đồng chủ trì thực hiện.

Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì thực hiện 3 nhiệm vụ gồm: Xây dựng, chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu hải đồ vùng biển, dữ liệu bản đồ cứu hộ, cứu nạn trên biển; Thành lập bản đồ không gian 3 chiều các thành phố trọng điểm về quốc phòng, an ninh; Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa lý phục vụ mục đích quân sự, quốc phòng và hệ thống các loại bản đồ chuyên ngành dùng cho quân sự.

Các Bộ Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, mỗi Bộ chủ trì thực hiện một nhiệm vụ ưu tiên. Cụ thể, Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng, chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu bản đồ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc phạm vi quản lý. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng, chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu không gian địa lý chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Mô hình hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng, chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu bản đồ mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng không, dữ liệu hải đồ vùng nước cảng biển và luồng, tuyến hàng hải; dữ liệu bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng thuộc phạm vi quản lý; xây dựng cơ sở dữ liệu không gian chuyên ngành tích hợp với dữ liệu về biến đổi khí hậu đảm bảo an toàn giao thông và sử dụng hiệu quả các thông tin dữ liệu phục vụ các nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải

UBND các tỉnh, thành phố được giao chủ trì 2 nhiệm vụ, là: Xây dựng, chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu không gian địa lý chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ không gian 3 chiều các thành phố trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quy hoạch phát triển đô thị, xây dựng đô thị thông minh.

Riêng nhiệm vụ “Xây dựng, chuẩn hóa, tích hợp dữ liệu bản đồ quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng thuộc phạm vi quản lý”, Thủ tướng Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cùng thực hiện.

https://monre.gov.vn/

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn