Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

13:34, Thứ Hai, 22-8-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

Ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ban hành định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia, ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia,  nội dung định mức có 02 phần: Phần I - Quy định chung và Phần II - Định mức kinh tế - kỹ thuật (bao gồm: Chương I - Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia và Chương II - Cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022. Các tổ chức, cá nhân khi lập các đề án, dự án, …liên quan đến viễn thám, căn cứ vào định mức nêu trên để tổ chức thực hiện theo quy định.

Nguồn: Chi cục Quản lý đất đai

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 822252 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn