9:24, Thứ Năm, 11-4-2019
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Quy định mới tại Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019.

            Nghị định số 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết về việc cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ như sau:

          1. Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I bao gồm:

          a) Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ;

          b) Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;

          c) Đo đạc, thành lập bản đồ từ dữ liệu ảnh hàng không, dữ liệu ảnh viễn thám;

          d) Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia;

          đ) Đo đạc, thành lập bản đồ bằng phương pháp đo trực tiếp;

          e) Thành lập bản đồ chuyên ngành, tập bản đồ.

          2. Danh mục hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II bao gồm:

          a) Lập thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ;

          b) Đo đạc, thành lập bản đồ từ dữ liệu ảnh hàng không, dữ liệu ảnh viễn thám;

          c) Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia;

          d) Đo đạc, thành lập bản đồ bằng phương pháp đo trực tiếp;

          đ) Thành lập bản đồ chuyên ngành.

          Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ có thời hạn là 05 năm.

          Đồng thời Nghị định cũng quy định cụ thể: Thời hạn sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; Bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc và bản đồ; Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; Gia hạn chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; Cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; Thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

Lượt người xem:   500
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn