Ứng dụng phần mềm quản lý mẫu CenLab vào hoạt động

10:40, Thứ Năm, 11-5-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trung tâm Quan trắc kỹ thuật tài nguyên và môi trường tỉnh (trung tâm) đã ứng dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 hoàn thành và đưa vào áp dụng hoàn chỉnh phần mềm quản lý mẫu CenLab (phiên bản 2.0) cho quản lý các hoạt động lấy mẫu, nhận mẫu, phân tích và trả kết quả cho khách hàng bằng hình thức trực tuyến.

Theo đó, nhân viên có thể thao tác trực tuyến các bước chuẩn bị trước và trong quá trình lấy mẫu hiện trường, đồng thời gửi thông tin mẫu, hình ảnh trực tiếp từ hiện trường về bộ phận nhận mẫu của trung tâm thay cho hoạt động thủ công như hiện nay. Như vậy, kết hợp với phần mềm CenLab phiên bản 1.0 hiện có, trung tâm đã hoàn thiện việc đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý mẫu CenLab toàn bộ các hoạt động. Qua đó đã góp phần tăng cường tính bảo mật, khách quan, hạn chế tiêu cực.

https://baobinhduong.vn/

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn