Đẩy mạnh phong trào thi đua tại Sở Tài nguyên và Môi trường - kết quả năm 2021 và phát động thi đua năm 2022

8:27, Thứ Hai, 31-1-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Các phong trào thi đua yêu nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường được diễn ra phong phú, đa dạng dưới các hình thức khác nhau, nhằm làm sâu sắc hơn nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCNLĐ) trong toàn ngành tài nguyên và môi trường về ý nghĩa và vai trò của thi đua yêu nước; giữ vững truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, góp phần quan trọng trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thống nhất giữa ý chí và hành động, đề cao trách nhiệm, nổ lực phấn đấu thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu đề ra để khích lệ tinh thần, tạo động lực cho đội ngũ CBCCVCNLĐ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước tại đơn vị đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực hơn nữa.

Năm 2021, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ X (2021-2025) và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; nhằm thực hiện thắng lợi phương hướng nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2021, ngay từ đầu năm ngành đã chủ động, tích cực rà soát các công việc còn tồn đọng để kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện và chủ động báo cáo tham mưu cấp trên chỉ đạo giải quyết; ban hành sớm chương trình, kế hoạch công tác làm cơ sở triển khai thực hiện. Qua đó, toàn thể CBCCVC Sở Tài nguyên và Môi trường đã quyết tâm, đoàn kết, nổ lực khắc phục khó khăn và phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, ý thức tự giác học tập, rèn luyện về mọi mặt để thực hiện tốt các phong trào thi đua theo chương trình, kế hoạch đặt ra. Kết quả đạt được trên các mặt như sau:

Kết quả thực hiện các phong trào thi đua

Thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở CBCCVC - ĐVCĐ thực hiện nghiêm túc nội dung về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung chuyên đề học tập năm 2021 là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Phong trào này luôn được quan tâm và thực hiện xuyên suốt năm 2021 với nhiều chủ đề, được toàn thể CBCCVC hưởng ứng tích cực. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, học tập ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, ngày Quốc tế Phục nữ 8/3, ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 (AL), ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3/2021, ngày thống nhất đất nước 30/4, ngày Quốc khánh 2/9 cũng được thực hiện bằng nhiều hình thức.

Kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, tổ chức các hoạt động nhằm kiểm soát lây lan dịch bệnh trong môi trường làm việc như: đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm quy định 5K, cài đặt các phần mềm hỗ trợ tiêm ngừa và kiểm soát phòng chống dịch (PC-Covid, Sổ sức khỏe điện tử), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hội họp, triển khai các văn bản, các quy định mới trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Tham gia tích cực công tác tình nguyện phòng chống dịch tại các địa phương thành phố Thuận An, Thị xã Tân Uyên với hơn 180 CBCCVCNLĐ tham gia chống dịch .

- Quan tâm, giúp đỡ và tạo điều kiện để các CBCCVC có thể tham gia học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của cơ quan, nâng cao hiệu quả công tác; Đồng thời, thường xuyên quan tâm đời sống vật chất tinh thần của CBCCVC để các cán bộ yên tâm công tác; trong đó, đã tổ chức có hiệu quả các hoạt động như: Thực hiện góp vốn xoay vòng, trợ cấp khó khăn đột xuất, thăm hỏi ốm đau, tang gia, tặng quà cưới, tặng quà cho ĐVCĐ về hưu hoặc chuyển công tác, hàng năm nhân dịp Tết Nguyên đáng tổ chức đi thăm và tặng quà cho ĐVCĐ đã về hưu, thăm hỏi gia đình thương binh, liệt sỹ nhân ngày 27/7….

- Vận động 100% CBCCVC đăng ký các danh hiệu thi đua các cấp, thi đua Lao động giỏi, công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn làm việc với “Năng suất, chất lượng, hiệu quả”. Tổ chức triển khai và thực hiện tốt trong công tác vận động CBCCVC nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua nữ 2 giỏi; vận động nữ CBCCVC thực hiện chính sách dân số kế họach hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội.

- Tổ chức 100% CBCCVCNLĐ đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2021 với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

- Đoàn Thanh niên cũng đã tập trung và triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa do Đoàn Cơ sở hoặc Đoàn khối các cơ quan tổ chức như: Tổ chức thăm hỏi, giao lưu và tặng quà cho các trẻ em nghèo, mồ côi biết vượt khó trong cuộc sống tại lớp học tình thương; tuyên truyền bảo vệ môi trường cho các trường cho các cơ sở đoàn tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh; Tham gia các đợt Hiến máu tình nguyện; Tham dự lễ ra quân thực hiện “Giờ trái đất”, “Ngày chủ nhật xanh, thứ bảy tình nguyện” trong năm 2021.

- Bên cạnh đó, Công đoàn đã phối hợp với Đoàn thanh niên thực hiện các hoạt động xã hội; tham gia ủng hộ các chương trình: Tổ chức cho ĐVCĐ tham gia các hoạt động xã hội, ủng hộ các chương trình như: tiếp tục Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng – Trần Thị Khang ở huyện Dầu Tiếng, thăm gia đình chính sách; Tổ chức phát động phong trào mỗi CBCCVC – ĐVCĐ hưởng ứng 1 ngày lương ủng hộ Quỹ phòng chống thiên tai. Vận động mỗi CBCCVC – ĐVCĐ đóng góp ít nhất 20.000 đồng nhằm phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” để đóng góp “Quỹ tương trợ” do Công đoàn viên chức tỉnh phát động; thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam; ủng hộ Quỹ phòng chống thiên tai hàng năm và Ủng hộ nhiều đợt giúp đỡ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn do mưa, bão.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua

Qua tổng kết, đánh giá, phân loại, bình bầu của cơ quan và đoàn thể thì các chỉ tiêu thi đua đạt được trong năm 2021 như sau:

Chính quyền

Sở Tài nguyên và Môi trường có tổng số 11 phòng, đơn vị trực thuộc Sở và 09 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký với tổng số CCVCLĐ là 995 người, trong đó có 962 người đủ điều kiện bình xét. Kết quả bình xét thi đua khen thưởng năm 2021 như  sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 273 người;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ:         649 người;

- Hoàn thành nhiệm vụ:                40 người.

Khen thưởng cấp Sở

- Danh hiệu “Lao động tiên tiến”: cá nhân 735/922 CCVCLĐ hoàn thành xuất sắc, tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 79,7%; tập thể 15/20 các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký có số lượng CCVCLĐ trên 30 người hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 75,0%;

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”: 110/735 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” (chiếm tỷ lệ 14,9%);

- Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”: 7 cá nhân.

- Giấy khen của Giám đốc Sở: 448/922 CCVCNLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 48,5%) và 11/20 các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký có số lượng CCVCLĐ trên 30 người hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 55,0%).

- Điển hình tiên tiến trong cải cách hành chính: 05 cá nhân, 2 tập thể.

Khen thưởng cấp tỉnh

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 39/149 cá nhân đủ điều kiện xét (chiếm tỷ lệ 26,1%);

- Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc: 6/18 phòng, đơn vị trực thuộc chi nhánh Văn phòng Đăng ký có số lượng CCVCNLĐ trên 30 người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm tỷ lệ 33%).

Công đoàn

Tổng số đoàn viên công đoàn đủ điều kiện phân loại là 355 đoàn viên, đạt các loại như sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: có 71 đoàn viên (đạt tỷ lệ 20% so với đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ).

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 284 đoàn viên.

- Có 140/140 cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn bình xét đạt danh hiệu nữ 2 giỏi năm 2021, đạt tỷ lệ 100%.

Trên cơ sở đó, Ban chấp hành Công đoàn Sở đã đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh khen thưởng cho 1 cá nhân; Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng cho 1 tập thể, 15 cá nhân.

- Công đoàn Sở TNMT được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Ủy ban kiểm tra đạt danh hiệu: “xuất sắc”; cơ quan đạt danh hiệu: “xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; đơn vị đạt danh hiệu: “đạt chuẩn văn hóa năm 2021”; Ban nữ công được xếp loại “xuất sắc” năm 2021.

- Các tổ công đoàn trực thuộc: 10/10 tổ đạt loại vững mạnh, đạt tỷ lệ 100%.

Đoàn Thanh niên

- Tổng số đoàn viên đủ điều kiện phân loại là 144 đoàn viên, đạt các loại như sau:

+ Đoàn viên hoàn thành xuất sắc có 110 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 76,3% so với đoàn viên đủ điều kiện phân loại;

+ Đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ: 31 đoàn viên, chiếm tỷ lệ 21,5% so với đoàn viên đủ điều kiện phân loại;

- Khen thưởng tập thể: Cơ thi đua Trung ương đoàn, Bằng khen tỉnh đoàn.

- Đề nghị Đoàn khối các cơ quan tỉnh công nhận và khen thưởng 2 chi đoàn trực thuộc và 05 đoàn viên có thành tích hoạt động phong trào đoàn xuất sắc năm 2021.

- Đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận cờ xuất sắc của Đoàn khối.

Kết quả đạt được so với chỉ tiêu đặt ra trong năm 2021

Qua kết quả của từng chỉ tiêu thi đua đạt được trong công tác chính quyền, đoàn thể nêu trên cho thấy 100% chỉ tiêu đều đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021. Đạt được kết quả này chính là nhờ sự tập trung lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở, Ban chấp hành của hai tổ chức đoàn thể và sự quyết tâm, đoàn kết, nổ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công chức viên chức, đoàn viên công đoàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

Trong năm qua, công tác thi đua khen thưởng ngày càng được đổi mới, theo hướng thiết thực, hiệu quả, kịp thời và đang dần đi vào nề nếp, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn. Từ đó giúp cho phong trào thi đua trong năm 2021 giữa các tập thể, cá nhân được nâng lên và đạt được thành tích đáng ghi nhận.

Trong năm 2022, là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong thi đua, lao động sáng tạo nhằm đáp ứng tình hình mới sau Covid 19 cũng như góp phần hồi phục kinh tế, đời sống sau đại dịch. Kế thừa và phát huy những thành tích và kết quả thi đua đã đạt được năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan và Doanh nghiệp lần VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở (2020-2025), trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ công tác cơ quan năm 2022 và thực hiện phong trào thi đua của Công đoàn Viên chức tỉnh năm 2022, thông qua đợt phát động phong trào thi đua, tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác tốt, tác phong gương mẫu đáp ứng nhiệm vụ của ngành và yêu cầu của tỉnh trong năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc. Nhằm phát huy trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo, sức mạnh đoàn kết tập thể của đội ngũ CBCCVC để ngày càng có nhiều đóng góp mới, ý tưởng mới, giải pháp mới trong công tác chuyên môn, cũng như hoạt động phong trào mang tính đột phá góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Phát hiện, bồi dưỡng và biểu dương, ghi nhận đóng góp của những cá nhân, tập thể xuất sắc, điển hình tiên tiến; nhân rộng và phát triển ngày càng nhiều hơn những cá nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc, để động viên, lan tỏa đến từng đối tượng tham gia thi đua. Sở Tài nguyên và Môi trường đề ra phương hướng và phát động thi đua năm 2022 như sau:

Nội dung thi đua

- Mỗi CBCCVCNLĐ ra sức rèn luyện phấn đấu, luôn năng động, sáng tạo, tích cực bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, tham gia học tập đầy đủ các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng; thực hiện nghiêm túc những quy định pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn chủ động trong quá trình thực thi nhiệm vụ, có sáng kiến, giải pháp thiết thực trong công tác chuyên môn; thực hiện tốt công tác cải tiến các thủ tục hành chính, thực hiện văn hóa ứng xử nơi công sở, hoàn thành nhiệm vụ có năng suất và đạt hiệu quả cao.

- Tích cực hưởng ứng thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ- Gương mẫu”, gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề 2022 và các phong trào thi đua yêu nước, vận động CBCCVC phát minh nhiều đề tài sáng kiến nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022.

- Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động phong trào của cơ quan, đơn vị; các phong trào do cấp trên phát động, thực hiện đăng ký các nội dung thi đua, danh hiệu thi đua các cấp, từng bước năng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Các chỉ tiêu thi đua

Tập thể CBCCVCNLĐ cơ quan quyết tâm nổ lực phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, như sau:

Chính quyền

- 100% CCVCNLĐ thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, không có CCVCNLĐ vi phạm bị kỷ luật và vi phạm pháp luật nhà nước.

- 80% CCVC và NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt danh hiệu “ Lao động tiên tiến”.

- 15% CCVC và NLĐ đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

- 80% các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”;

- 30% tập thể đạt danh “Lao động xuất sắc”.

Công đoàn

- Vận động đoàn viên và người lao động tham gia các hoạt động của công đoàn: Đạt 100%.

- Tuyên truyền đến đoàn viên và người lao động các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, văn bản của công đoàn: Đạt 100%.

- Phát triển những người đủ điều kiện được kết nạp ĐVCĐ: Đạt 100%.

- Phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”: Đạt 100%.

- Đạt đơn vị chuẩn văn hóa, đơn vị “Xanh - Sạch - Đẹp - Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

- 20% ĐVCĐ đạt xuất sắc; 100% các tổ công đoàn đạt vững mạnh; đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh; Ban nữ công và Ủy ban kiểm tra đạt loại xuất sắc.

Đoàn Thanh niên

- 100% đoàn viên thanh niên được học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Đoàn cơ sở đạt danh hiệu: vững mạnh xuất sắc; các Chi đoàn trực thuộc đạt loại vững mạnh xuất sắc; trên 95% đoàn viên thanh niên xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đoàn viên yếu, kém;

- Tham gia đầy đủ các phong trào do đoàn cấp trên phát động.

Từ những nội dung và chỉ tiêu đưa ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra một số giải pháp cụ thể như:

- Cấp ủy Đảng cơ sở không ngừng củng cố, tăng cường sự lãnh đạo sâu sát đối với công tác thi đua, khen thưởng. Các thành viên trong Ban Giám đốc Sở phải là tấm gương và thực hiện sáng tạo của Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

- Mỗi chi bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". 

- Đảng ủy Sở, BCH Công đoàn, BCH Đoàn cơ sở thực hiện việc quán triệt sâu sắc đến các CBCCVC, Đoàn viên Công đoàn, Đoàn viên Thanh niên lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”. Tạo khí thế mới, động lực mới và sáng tạo mới cho phong trào thi đua, giúp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Bám sát và quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy, BCH Công đoàn xây dựng Kế hoạch thi đua năm 2022 với nội dung, tiêu chí rõ ràng, cụ thể, gắn với nhiệm vụ công tác của từng cá nhân, bộ phận; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, tạo sự đồng bộ trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đoàn thể và lãnh đạo chuyên môn của các phòng, đơn vị.

- Trên cơ sở Kế hoạch chương trình công tác chuyên môn, Chương trình hoạt động phong trào thi đua của cơ quan năm 2022; Công đoàn, Đoàn Thanh niên phối hợp chặt chẽ với chính quyền xây dựng kế hoạch hoạt động hàng quý, kết thúc đợt phát động có kiểm tra và chấm điểm, để làm cơ sở đánh giá thi đua, khen thưởng cuối năm.

- Từng phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện việc phát động phong trào thi đua tại phòng, đơn vị mình; đồng thời xây dựng chương trình hoạt động cụ thể phù hợp với điều kiện đặc thù của từng phòng, đơn vị trên cơ sở kế hoạch phong trào thi đua chung của Sở. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, động viên kịp thời; bên cạnh đó cũng cần kiểm tra, chấm điểm chặt chẽ, báo cáo định kỳ hàng quý về Văn phòng Sở và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết các đợt phát động, có bình xét thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc; đồng thời giúp đỡ các tập thể, cá nhân tham gia phong trào chưa tốt, phấn đấu vươn lên để phát triển tốt.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tại Sở Tài nguyên và Môi trường để bồi dưỡng niềm tin xã hội chủ nghĩa là một hình thức tuyên truyền, giáo dục thiết thực, có hiệu quả, góp phần đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục chính trị cho CCVCNLĐ hiện nay. Các phong trào thi đua càng được tổ chức rộng rãi, thu hút được đông đảo CCVCNLĐ càng làm tăng lên tình yêu quê hương, đất nước, gắn bó với đơn vị bấy nhiêu, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, càng chứng tỏ sức hút của các phong trào thi đua yêu nước do đơn vị phát động có hiệu quả đáp ứng được những nhu cầu và làm tăng thêm niềm tin xã hội chủ nghĩa vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Một số hình ảnh hoạt động thể thao tại Bình Phước

 

Các tin khác

TrANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 822252 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn