16:0, Thứ Năm, 6-1-2022
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Tài liệu dự thảo góp ý tại Hội nghị CCNLĐ Khối Văn phòng Sở TNMT năm 2021

Vui lòng tải tài liệu bên dưới

Báo cáo tóm tắt công tác năm 2021 của Khối VPS

Tài liệu Hội nghị CCVCNLĐ của Sở TNMT năm 2021

Lượt người xem:   28
Chia sẻ:
  

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn