9:3, Thứ Năm, 10-6-2021
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản

Để nâng cao ý thức của doanh nghiệp và người dân trong hoạt động khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoảng sản, thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực phối hợp với các huyện, thị, thành phố tổ chức các lớp tập huấn từ cơ bản đến chuyên sâu về pháp luật khoáng sản cho cán bộ quản lý khoáng sản cấp xã, huyện. Cùng với đó, ngành cũng phối hợp các địa phương thực hiện nhiều chuyên đề tuyên truyền phổ biến sâu rộng các nội dung về Luật Khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng giao các đơn vị chuyên môn trực thuộc thường xuyên tổ chức các buổi tuần tra, kiểm tra, giám sát tới các khu vực có khoáng sản. Lập biên bản vi phạm về quản lý, khai thác khoáng sản và giao chính quyền địa phương xử lý nếu gặp các trường hợp khai thác, sử dụng trái phép khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nguồn:http://baobinhduong.vn/ 

Lượt người xem:   10
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn