15:28, Thứ Ba, 2-2-2021
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Văn phòng đăng ký đất đai: Đẩy mạnh tuyên truyền, giúp cho người dân có cơ hội tiếp cận thông tin về đất đai

Năm 2021 Văn phòng Đăng ký đất đai quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Nhà nước giao, xây dựng hình ảnh tốt, chính quyền của dân, do dân và vì dân, mang lại uy tín và sự hài lòng của người dân.

VPĐKĐĐ đã đề ra một số chỉ tiêu, cụ thể: Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong công tác cấp GCNQSDĐ, QSHNO và tài sản khác gắn liền với đất dưới 0,25%. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong công tác đo đạc và bản đồ dưới 0,5%. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, giúp cho người dân có cơ hội tiếp cận thông tin về đất đai. Tiếp tục xây dựng hình mẫu người cán bộ phục vụ nhân dân theo mô hình “Chính quyền thân thiện, công sở thân thiện”.

Nguồn: http://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   250
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn