8:59, Thứ Năm, 1-10-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Công tác đấu giá các khu đất được triển khai theo quy định pháp luật hiện hành

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm Phát triển quỹ đất) thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý và khai thác các khu đất do UBND tỉnh giao quản lý. Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất. Tính đến nay, trung tâm đã hoàn tất thủ tục thu hồi 31 khu đất với tổng diện tích 180,7ha; đã bàn giao 17 khu đất cho đơn vị khác quản lý với tổng diện tích 110,41ha; tổ chức đấu giá thành công 5 khu đất (46,3ha), tổng số tiền thu nộp vào ngân sách Nhà nước 172,86 tỷ đồng và đang quản lý 9 khu đất với tổng diện tích là 23,98ha.

Việc tổ chức thực hiện công tác đấu giá các khu đất được thực hiện nghiêm túc, triển khai theo quy định của pháp luật hiện hành. Từ quá trình xây dựng phương án đấu giá, trình phê duyệt, đến công tác chỉ định thầu lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể, đơn vị tổ chức cuộc bán đấu giá, đến việc phối hợp tổ chức cuộc bán đấu giá, thực hiện niêm yết, thông báo công khai, giám sát thực hiện phiên đấu giá… tuân thủ theo các quy định hiện hành có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất.

Nguồn: http://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   43
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn