8:57, Thứ Năm, 1-10-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Tiếp tục thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2020

Để hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020, trong lĩnh vực đất đai, đo đạc - bản đồ và viễn thám, 3 tháng cuối năm Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện nhiều vụ trọng tâm. Cụ thể, sở sẽ thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2020 cấp huyện và các dự án sử dụng đất lúa; báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; danh mục các dự án công trình phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2021 cấp huyện; các dự án sử dụng đất lúa.

Bên cạnh đó, Sở còn triển khai, đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất và danh mục công trình thực hiện trong năm 2020; tiếp tục kiểm tra, thẩm định nghiệm thu bản trích đo địa chính và mảnh trích lục địa chính có đo đạc chỉnh lý (phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất và mục đích quản lý đất đai khác). Cùng với đó, sở sẽ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường để thẩm định về sự cần thiết, phạm vi, giải pháp kỹ thuật công nghệ của dự án cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/2.000 khu vực TP.Thủ Dầu Một và TP.Thuận An; hoàn thành báo cáo kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; đồng thời trình UBND tỉnh triển khai công tác thống kê đất đai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương và kịp thời hướng dẫn và phối hợp với cấp huyện cùng các đơn vị có liên quan trong việc xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác xác định giá đất cụ thể.

Nguồn: http://baobinhduong.vn/

Lượt người xem:   49
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn