8:6, Thứ Sáu, 31-7-2020
Giảm (A-) Tăng (A+) Cỡ chữ

Sở Tài nguyên và Môi trường đứng hạng 3 các sở, ban, ngành về thực hiện Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019

Sáng ngày 23/7/2020, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Tỉnh, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị công bố kết quả Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Kết quả Chỉ số CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành cho thấy, điểm trung bình đạt 75,54%, đạt mức khá (so với năm 2018 tăng 4%). Trong đó Chỉ số CCHC năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đạt 90,26/108 điểm (83,57%), xếp hạng 3/18 đơn vị sở, ban, ngành và là 01/08 đơn vị thuộc Nhóm chỉ số tốt. Điểm số năm 2019 của Sở tăng 2,01 điểm (tăng 1,86%) so với năm 2018, đánh dấu 4 năm liền nằm trong tốp 5 sở, ban, ngành đạt điểm Chỉ số CCHC cao nhất ở cấp tỉnh.

Để đạt được kết quả trên, năm 2019 Lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch CCHC trong năm, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ban hành các văn bản chỉ đạo giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC của Sở…. gắn với thực hiện công tác dân vận, thực hiện “Chính quyền thân thiện, Công sở thân thiện” và công tác thi đua – khen thưởng về CCHC, qua đó góp phần tuyên truyền công tác CCHC, khích lệ CCVCNLĐ thực hiện tốt công tác CCHC; chú trọng xây dựng và rà soát, hệ thống hóa VBQPPL; tiếp tục thực hiện hiệu quả tinh gọn tổ chức bộ máy và rà soát phân cấp quản lý ngành; thường xuyên rà soát tình hình giải quyết hồ sơ TTHC, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 28/8/2015 của UBND Tỉnh về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải cách TTHC; ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, sử dụng hiệu quả Phần mềm một cửa điện tử, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và chú trọng tuyên truyền DVCTT cho cá nhân, tổ chức góp phần tăng tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến …

Để tiếp tục thực hiện công tác CCHC đạt chất lượng, hiệu quả, trong thời gian tới Sở tập trung thực hiện một số nội dung như chú trọng đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC trong năm; tiếp tục phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số CCHC của Sở; đẩy mạnh theo dõi thi hành pháp luật của ngành; thực hiện hiệu quả rà soát, đánh giá TTHC và kịp thời tham mưu công bố Bộ TTHC lĩnh vực TNMT; nâng cao việc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; triển khai Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt và rà soát các tiêu chuẩn chức danh theo quy định; tiếp tục thực hiện tiết kiệm kinh phí quản lý HCNN; đẩy mạnh cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC, ứng dụng chữ ký số trong ban hành văn bản; tập trung quyết liệt các giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và sử dụng hiệu quả Phần mềm một cửa điện tử cấp tỉnh; thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số SIPAS góp phần tăng mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về lĩnh vực ngành TNMT.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy – Phó Giám đốc Sở (đứng thứ 7 từ trái sang) đại diện Sở TNMT nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh do có thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2019

Nguồn: Văn phòng Sở

Lượt người xem:   59
Chia sẻ:
  

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Ngọc Thúy - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Địa chỉ: Tầng 09 - Tháp A - Tòa nhà trung tâm Hành chính tỉnh, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một
Điện thoại: 0274 3 828035 - Email: sotnmt@binhduong.gov.vn